Nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz nagrody w konkursie „Generacja Przyszłości” rozdane

środa, 8 maja 2013

Prawie 6,5 miliona złotych otrzymali szczególnie utalentowani studenci w ramach programu „Generacja Przyszłości”.

Nagrody wręczyli dziś laureatom premier Donald Tusk i minister nauki Barbara Kudrycka.

Szef rządu wręczył również nagrody przyznawane corocznie za rozprawy doktorskie i habilitacyjne, działalność naukową, naukowo-techniczną oraz artystyczną. 

– Dzisiejsze nagrody są potwierdzeniem tego, że powoli umiemy korzystać z dobrej koniunktury związanej z przystąpieniem do UE , bo oznaczało to dodatkowe środki, które można było przeznaczyć na badania naukowe – powiedział premier Donald Tusk.  Jak podkreślił szef rządu, na infrastrukturę naukową i dydaktyczną wydaliśmy w ostatnich latach blisko 25 mld zł, łącznie ze środkami europejskimi. – W tym oraz w 2 następnych latach planujemy wydać na podwyżki dla nauczycieli akademickich ponad 5 mld zł – przypomniał premier. 

– To Państwo tworzycie nową jakość polskiej nauki – powiedziała do zgromadzonych na uroczystości naukowców i studentów minister Barbara Kudrycka. – Obchodzimy dziś święto polskiej nauki - wręczamy prestiżowe Nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz nagrody w konkursie „Generacja Przyszłości”. Cieszę się, że zachodzące w szkolnictwie wyższym i nauce zmiany dotyczą nie tylko doskonałej już infrastruktury naukowo-badawczej, ale także coraz lepszej polityki kadrowej, jakości dydaktyki i badań realizowanych w poszczególnych jednostkach. Dziękuję wszystkim, którzy są zaangażowani w ten proces – dodała prof. Kudrycka. 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów otrzymało dziś 44 wybitnych naukowców. W konkursie „Generacja Przyszłości” nagrodzonych zostało 31 projektów. Nagrodzeni studenci to konstruktorzy i wynalazcy, m.in. bezzałogowych samolotów, energooszczędnych silników, robotów, autorzy innowacyjnych programów informatycznych i koncepcji biznesowych. 

W trakcie uroczystości zostały zaprezentowane innowacyjne konstrukcje autorstwa studentów biorących udział w konkursie: samolot bezzałogowy skonstruowany na Politechnice Wrocławskiej, pojazd Kropelka stworzony na Politechnice Warszawskiej, samolot bezzałogowy HF-1 Orzeł skonstruowany na Politechnice Śląskiej oraz łazik marsjański Hyperion zbudowany na Politechnice Białostockiej, który miał dziś swoją światową prapremierę. Za tydzień łazik pojedzie do USA. Weźmie tam udział w zawodach University Rover Challenge na pustyni w Utah. 

„Generacja Przyszłości” to nowy program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego adresowany do studiujących na naszych uczelniach młodych wynalazców, konstruktorów, programistów i innowatorów, którzy będą reprezentować Polskę na międzynarodowych zawodach i konkursach. Jego budżet to 7 mln złotych. Studenci mogą liczyć na wsparcie indywidualne w wysokości nawet 100 tys. zł lub zespołowe – do 500 tys. zł. Otrzymane pieniądze mogą przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na międzynarodowe zawody, m.in. prowadzenie badań, zajęcia przygotowujące do zawodów, zakup aparatury naukowo-badawczej, materiałów i odczynników. 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną przyznawane są co roku. Zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 r.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików