Nagrody Ministra za 2016 rok rozdane

piątek, 9 grudnia 2016

– Wybitni polscy naukowcy są gwarantem budowy prawdziwie innowacyjnej gospodarki – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas uroczystości wręczania Nagród Ministra za 2016 rok.

Na piątkowej uroczystości, która odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, szef resortu nauki podkreślił, że laureaci zgromadzeni na sali stanowią o przyszłości kraju. – Przedmiot Państwa badań ma konstytutywny sens nie tylko dla naszego społeczeństwa, ale i dla człowieczeństwa – podkreślił Gowin.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Kandydatów do nagród zgłaszają rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz nauki oraz prezes i poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk.

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Kategoria: Badania podstawowe

Prof. dr hab. Andrzej Oleś, Uniwersytet Jagielloński

Kategoria: Badania na rzecz rozwoju społeczeństwa

Prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Prof. dr hab. Krzysztof Kwiatkowski, Wojskowy Instytut Medyczny

Dr inż. Anna Makuch, Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Kategoria: Badania na rzecz rozwoju gospodarki

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń, Politechnika Warszawska

Inż. Janusz Trojanowski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Prof. dr hab. Rafał Weron, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Szczepan  Zapotoczny, Uniwersytet Jagielloński

Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Prof. dr hab. Paweł Moskal, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Stanisław Puppel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Nagrody za całokształt dorobku, za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz za osiągnięcia organizacyjne

Nagrody za całokształt dorobku

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Janina Ogińska-Bulik, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Jacek Otlewski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Andrzej Borowski, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Andrzej Wit, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz, Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Jarosław Górniak, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Czesław Porębski, Uniwersytet Jagielloński

Nagrody za osiągnięcia naukowe I stopnia

Dr hab. Adam Kopciowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. inż. Mariusz Zdrojek, Politechnika Warszawska

Dr hab. Krzysztof Piontek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, Akademia Leona Koźmińskiego

Dr hab. Maria Marcinkowska-Rosół, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. Monika Kwoka, Politechnika Śląska w Gliwicach

Dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, Politechnika Gdańska

Dr hab. Sebastian Kmiecik, Uniwersytet Warszawski

Nagrody za osiągnięcia naukowe II stopnia

Dr Michał Marcinkowski, Uniwersytet Wrocławski

Dr inż. Dariusz Brzeziński, Politechnika Poznańska

Dr inż. Jakub Flotyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr Piotr Wcisło, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dr Piotr Pokora, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dr Joanna Nizioł, Politechnika Rzeszowska

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne indywidualne i zespołowe

Prof. dr hab. Ewa Maria Filipiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Dr Grzegorz Kiarszys, Uniwersytet Szczeciński

Dr Iwona Łęska-Drajerczak, mgr Ewa Grzywaczewska-Stewart, B.A. Simon Harris, dr Przemysław Kaszubski, B.A. Shane Nahumko, mgr Paul Newsham, B.A. Colin Phillips, dr Michał Remiszewski, mgr Tomasz Szczegóła, B.A. Christopher Whyatt, dr Sylwia Wojciechowska, dr Magdalena Wrembel – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (nagroda zespołowa)

Dr hab. inż. Stanisław Małek, dr hab. inż. Grzegorz Durło, dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski, dr hab. inż. Jarosław Socha, dr hab. inż. Kazimierz Januszek, dr inż. Ewa Błońska, dr inż. Tomasz Wanic, dr hab. inż. Jarosław Kucza, dr inż. Rafał Starzak, prof. dr hab. inż. Józef Suliński, dr inż. Jacek Banach, dr inż. Marta Kempf, dr hab. inż. Kinga Skrzyszewska – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (nagroda zespołowa)

Prof. dr hab. Jan Konopacki, dr hab. Marek Wieczorek, dr hab. Maria Krotewicz, dr hab. Tomasz Kowalczyk, dr Renata Bocian, dr Magdalena Strzelczuk, dr Paulina Kaźmierska – Uniwersytet Łódzki (nagroda zespołowa)

Dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, dr inż. arch. Izabela Sykta, mgr inż. arch.  Joanna Szwed, mgr inż. arch. krajobrazu Martyna Klimkiewicz-Kozak – Politechnika Krakowska (nagroda zespołowa)

Dr hab. n. med. Tomasz Kaczmarzyk, prof. dr hab. med. Romana Tomaszewska – Uniwersytet Jagielloński (nagroda zespołowa)

Dr hab. Andrzej Rokita, dr Tadeusz Rzepa, dr Ireneusz Cichy – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (nagroda zespołowa)

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne

I stopnia za osiągnięcia  organizacyjne 

Dr hab. inż. Czesław Puchalski, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Jan Malicki, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Grzegorz Rachlewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

II stopnia za osiągnięcia  organizacyjne 

Dr Sylwia Bielawska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Tagi: Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików