Nagrody Kryształowej Brukselki rozdane po raz szósty

piątek, 29 listopada 2013

Naukowcy i przedsiębiorstwa otrzymali Nagrody Kryształowej Brukselki za wybitne osiągnięcia w promocji i realizacji programów badawczych Unii Europejskiej. Uroczystość z udziałem dr. hab. Jacka Gulińskiego, podsekretarza stanu w MNiSW, odbyła się 28 listopada w Ministerstwie  Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody Kryształowej Brukselki przyznano w trzech kategoriach: dla najlepszej jednostki badawczej, najlepszego przedsiębiorstwa oraz indywidualnych naukowców.

Kryształowa Brukselka po raz pierwszy została wręczona w 2001 roku.

Pomysł nagradzania polskich instytucji i naukowców uczestniczących w Programach Ramowych Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej narodził się w ostatnim roku realizacji 5. Programu Ramowego (1998 - 2001). Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, dr Andrzej Siemaszko, zaproponował ustanowienie nagrody dla najlepszych i najbardziej aktywnych polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw i uczestników, którzy pomimo wielu trudności, stanęli w szranki z doświadczonymi partnerami z krajów członkowskich UE i uzyskali znaczące sukcesy.

W tym roku nagroda Kryształowej Brukseli jest przyznawana po raz szósty.

Laureatami tegorocznej edycji zostali:

w kategorii jednostka badawcza - Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Gdański; w kategorii przedsiębiorstwo - ITTI Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A. i TopGaN Sp. z o.o.; w kategorii nagroda indywidualna - prof. Jacek Kuźnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, prof. Piotr Grabiec z Instytutu Technologii Elektronowej i dr Piotr Sułkowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

W pierwszych dwóch kategoriach (nagrody instytucjonalne) podstawą nominacji jest statystyczna analiza udziału w programie ramowym. Pod uwagę brana jest liczba zgłoszonych i zaakceptowanych wniosków, typ projektów, wielkość przyznanych funduszy unijnych oraz liczba koordynowanych projektów.

Nominacje do kategorii indywidualnej są typowane spośród propozycji nadesłanych przez środowisko naukowe. Kryteria brane pod uwagę to aktywne uczestnictwo i koordynacja projektów, praca w Komitetach Programowych i grupach eksperckich, zasługi dla promocji programów ramowych oraz podejmowane inicjatywy przyczyniające się do zwiększenia polskiego udziału w programach ramowych.

Laureatów wybrała Kapituła nagrody składzie: prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – przewodnicząca, prof. Jerzy Buzek, członek Parlamentu Europejskiego, prof. Krzysztof J. Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk, dr Jan K. Frąckowiak, Dyrektor Biura Promocji "PolSCA" i dr Andrzej Siemaszko, Dyrektor KPK – sekretarz.

Lista nominowanych we wszystkich kategoriach dostępna jest na stronie: http://www.kpk.gov.pl/krysztalowa_brukselka

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików