MNiSW sfinansuje badania dotyczące sportu akademickiego

poniedziałek, 21 grudnia 2015

Rozstrzygnięto właśnie IV edycję programu Rozwój Sportu Akademickiego. O dofinansowanie ubiegało się w tym roku blisko 70 wnioskodawców. Spośród nich wyłoniono 25 najlepszych projektów, które otrzymają łącznie niemal 6,5 mln zł.

Rozwój Sportu Akademickiego to program realizowany na mocy porozumienia między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Co roku uczelnie mogą zgłaszać projekty badawcze, które koncentrują się na sporcie akademickim.

Na wsparcie w konkursie mogą liczyć naukowcy, których badania mają istotne znaczenie dla procesu szkolenia sportowego, jego optymalizacji czy doskonalenia profesjonalnego treningu. Dofinansowanie może zostać przyznane również jednostkom monitorującym sprawność fizyczną i aktywność studentów.

Do konkursu zgłoszono 67 projektów. Wnioski przekazane zostały do oceny recenzentów zewnętrznych. Na podstawie ich opinii zespół specjalistyczny stworzył listę rankingową. Łączne dofinansowanie w wysokości 6 489 790 zł otrzymało 25 projektów.

Tagi: Sport akademicki, Rozwój Sportu Akademickiego, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików