MNiSW przeznaczy więcej pieniędzy na międzynarodowe projekty

wtorek, 8 grudnia 2015

Wchodzące dziś w życie rozporządzenie zwiększa dofinansowanie projektów międzynarodowych aż do 90% krajowych kosztów projektu. Żeby otrzymać środki w związku z kosztami poniesionymi w ramach projektów międzynarodowych w roku bieżącym, polskie jednostki naukowe muszą do końca roku złożyć wnioski w systemie OSF. System został już uruchomiony, zapraszamy zatem do składania wniosków.

Zwiększone dofinansowanie dotyczy projektów międzynarodowych współfinansowanych (PMW). To działania prowadzone przez polskie jednostki naukowe z zagranicznymi partnerami w ramach międzynarodowych programów lub przedsięwzięć (m.in. Horyzont 2020).

Nowe regulacje pozwalają także na ubieganie się o środki z budżetu nauki na:

  • wniesienie wkładu krajowego, który umożliwi udział we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu;
  • wykorzystanie zagranicznej infrastruktury badawczej;
  • opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, które wynikają z zawartych umów międzynarodowych.

Rozporządzenie, o którym mowa, opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw. Oprócz powyższych zmian, umożliwia ono również realizację programu Premia na Horyzoncie, w którym dodatkowe finansowanie otrzymają polscy uczestnicy projektów w Horyzoncie 2020. Więcej informacji o Premii na Horyzoncie można znaleźć pod tym adresem.

Tagi: Horyzont 2020, Projekty badawcze

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików