MNiSW przeznaczy blisko 19 mln złotych na dofinansowanie wileńskiego wydziału Uniwersytetu w Białymstoku

środa, 14 marca 2018

Wileńska filia Uniwersytetu w Białymstoku była nie tylko pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię, ale także pierwszą filią uczelni zagranicznej na Litwie. Dzięki niej polska młodzież mieszkająca na Litwie od 10 lat może kształcić się na poziomie akademickim w języku ojczystym. Wicepremier Jarosław Gowin podpisał dzisiaj umowę pomiędzy MNiSW a Uniwersytetem w Białymstoku ws. dofinansowania przebudowy i rozbudowy budynku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie. Planowane łączne dofinansowanie inwestycji to 18 952 000 zł.

Studia w języku polskim w Wilnie

Podniesienie wskaźnika wyższego wykształcenia wśród polskiej mniejszości na Litwie – to jeden z najważniejszych celów funkcjonującego w Wilnie wydziału. Działający od października 2007 roku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie od 10 lat umożliwia polskiej młodzieży kształcenie na poziomie akademickim w języku polskim. W ten sposób realizuje jeden z najważniejszych postulatów Polaków mieszkających na Litwie. Uniwersytet przyczynia się także do pielęgnowania polskości wśród mieszkających tam rodaków.

Niemal tysiąc studentów

Wydział ukończyło już ponad 600 absolwentów, obecnie kształci się na nim 293 studentów. Na początku działalności uniwersytet kształcił na dwóch kierunkach licencjackich: ekonomii i informatyce, w roku akademickim 2014/2015 uruchomiono także studia ekonomiczne II stopnia. Od kilku lat funkcjonują także studia I stopnia z zakresu europeistyki.

Blisko 19 mln zł dofinansowania

Od początku działalności Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie problemem był brak własnego, odpowiedniego do potrzeb filii budynku. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego możliwa będzie przebudowa i rozbudowanie budynku. Planowane łączne dofinansowanie inwestycji z części 38  budżetu państwa wyniesie 18 952 000 zł, zaś środki własne uczelni opiewają na sumę 4 738 000 zł. Pozostałe środki budżetowe do przekazania Uniwersytetowi w 2020 r. lub w latach 2020 i 2021 wyniosą 9 854 000 zł.

Tagi: Uniwersytet w Białymstoku, Jarosław Gowin

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików