MNiSW na China Education Expo 2013 w Pekinie

środa, 6 listopada 2013

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wzięło udział w największych targach edukacyjnych w Chinach - China Education EXPO (CEE). Od 1 do 3 listopada na przygotowanym przez MNiSW narodowym stoisku READY, STUDY, GO! POLAND zaprezentowano ofertę polskich uczelni i informacje o systemie szkolnictwa wyższego w Polsce.

CEE to największe targi edukacyjne w Chinach z liczbą odwiedzających przekraczającą 60.000 osób. Organizowane są pod auspicjami Ministerstwa Edukacji CHRL oraz Chińskiego Stowarzyszenia Edukacji ds. Wymiany Akademickiej (China Education Association for International Exchange CEAIE).

Pierwszego dnia targów MNiSW we współpracy z Ambasadą RP w Pekinie zorganizowało seminarium z udziałem m.in. przedstawicieli chińskich uczelni biorących udział w CEE oraz odbywającej się równolegle Ogólnokrajowej Chińskiej Konferencji nt. edukacji zagranicznej.  Jego celem była prezentacja polskiej oferty akademickiej i rozwijanie dwustronnej współpracy polskich i chińskich szkół wyższych w ramach rozmów B2B. W wydarzeniu wzięło udział ok.  50. przedstawicieli ponad 20 chińskich organizacji związanych z nauką.

Tego samego dnia polskie uczelnie uczestniczyły w warsztatach z ponad 100 chińskimi instytucjami edukacyjnymi. Odbyły się one w formule School-to-School Networking i były okazją do wymiany doświadczeń nt. tworzenia z chińskimi partnerami dwustronnych programów edukacyjnych (obejmujących m.in. programy kształcenia, wymianę studentów, kształcenie ustawiczne, szkolenia, współpracę ze szkołami średnimi).

2 listopada Tadeusz Chomicki, Ambasador RP w Pekinie uroczyście otworzył polskie stoisko narodowe.  Swoją ofertę prezentowały na nim (poza MNiSW)  Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uczelnia Łazarskiego i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Przygotowane przez polskie uczelnie portfolia z ofertami studiów opublikowano w targowym e-katalogu, a strona www.go-poland.pl wraz z logo kampanii „READY, STUDY, GO! POLAND” były promowane na stronie głównej wydarzenia.

Przedstawiciele szkół wyższych wzięli  też udział w spotkaniu  zorganizowanym przez Ambasadę RP w Pekinie. Rozmawiano m.in. o dalszej aktywności polskich uczelni w ChRL we współpracy z MNiSW i MSZ i  możliwościach wymiany doświadczeń w zakresie wymiany akademickiej.


Targi China Education Expo były już ósmym tegorocznym wydarzeniem, w którym - w ramach kampanii „Ready, Study, Go! Poland”-  wzięły udział polskie uczelnie.  Polskie stoisko narodowe prezentowane było już podczas targów Studijos w Wilnie, International Fair for Overseas Studies w Tbilisi, APAIE w Hong-Kongu, Education Abroad w Kijowie, Education & Career w Ałmatach, NAFSA w St. Louis, USA oraz EAIE w Stambule.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików