Młodzi naukowcy na start! Po raz piąty rusza Iuventus Plus

wtorek, 1 września 2015

15 mln zł trafi do wybitnych młodych naukowców mających już na koncie publikacje o zasięgu międzynarodowym. Do konkursu można zgłaszać się do 30 października.

Konkurs przeznaczony jest dla głównych autorów tekstów opisujących wyniki dotychczasowych badań opublikowanych bądź przyjętych do publikacji w czasopismach ujętych w aktualnym wykazie Journal Citations Report (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH). 

Z programu mogą skorzystać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Zgłaszane projekty mogą inicjować nowe badania lub stanowić kontynuację prac. Pojedynczy grant wyniesie maksymalnie 300 tys. zł.
Wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 30 października w formie elektronicznej w systemie OSF na stronie www.osf.opi.org.pl. Aplikację składa instytucja, w której prowadzone są badania.

Program Iuventus Plus istnieje od 2010 r. Wspiera finansowo badania naukowe prowadzone przez wybitnych młodych naukowców (w tym studentów), którzy do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia. Szczegółowe informacje na temat piątej edycji konkursu znajdują się na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/iuventus-plus-ogloszenie-konkursu-w-2015-r.html.

Tagi: Iuventus Plus, konkursy, programy

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików