Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na China Education EXPO

czwartek, 31 października 2013

Od jutra do 3 listopada trwać będą największe targi edukacyjne w Chinach - China Education EXPO (CEE). Na przygotowanym przez MNiSW narodowym stoisku READY, STUDY, GO! POLAND zaprezentowana zostanie oferta polskich uczelni i informacje o systemie szkolnictwa wyższego w Polsce.

CEE to największe targi edukacyjne w Chinach z liczbą odwiedzających przekraczającą 60.000 osób. Organizowane są pod auspicjami Ministerstwa Edukacji CHRL oraz Chińskiego Stowarzyszenia Edukacji ds. Wymiany Akademickiej (China Education Association for International Exchange CEAIE).

Pierwszego dnia targów odbędzie się seminarium z udziałem m.in. przedstawicieli uczelni biorących udział w CEE. Z kolei 2 listopada Tadeusz Chomicki, Ambasador RP w Pekinie dokona uroczystego otwarcia polskiego stoiska narodowego. Jego uczestnikami, poza MNiSW, będą Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Uczelnia Łazarskiego.


Wymiana akademicka pomiędzy Polską a Chinami w roku akademickim 2012/13:
Na rok akademicki 2012/2013 Strona chińska przyznała 40 miejsc na wyjazdy stypendialne do CHRL dla polskich studentów i tylu studentów wyjechało do Chin.
Strona polska w roku akademickim 2012/2013 przyjęła w ramach Porozumienia 5 studentów na studia II stopnia, w tym 2 osoby poprzedziły studia rocznym kursem przygotowawczym do studiów w języku polskim i 4 studentów chińskich odbywa 12-miesięczne staże naukowo-badawcze na różnych uczelniach wyższych w Polsce.

Najbardziej popularne kierunki studiów wybierane przez obywateli Chin kształcących się w Polsce w roku akademickim 2012/2013:

Zarządzanie – 109 osób
Instrumentalistyka – 87 osób
Międzynarodowe stosunki gospodarcze – 62 osoby
Psychologia – 30 osób
Wokalistyka – 26 osób

Najbardziej popularne wydziały wybierane przez obywateli Chin kształcących się w Polsce w roku akademickim 2012/2013:

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydział Wokalno-Instrumentalny
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików