Minister spraw zagranicznych Portugalii z wizytą w resorcie nauki

środa, 11 kwietnia 2018

O dalszej współpracy w ramach programu Horyzont 2020, Erasmusie i korzyściach płynących z wymiany naukowej – między innymi o tym rozmawiali dzisiaj w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Augusto Santos Silva, szef portugalskiej dyplomacji i wicepremier Jarosław Gowin.

Minister spraw zagranicznych Portugalii przyjechał do Polski ze względu na 40. rocznicę utworzenia Zakładu Języka i Kultury Luzo-Brazylijskiej Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim.

NAWA i Erasmus+

Podczas wizyty w resorcie nauki ministrowie rozmawiali o sposobach zacieśnienia wymiany studenckiej i współpracy badawczej. Instytucją, która mogłaby w tym pomóc, jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. NAWA powstała po pierwsze, aby ściągać do kraju polskich naukowców pracujących zagranicą, a po drugie – by intensyfikować kontakty z zagranicznymi badaczami.

W ciągu ostatnich kilku lat wzrosła liczba obcokrajowców studiujących w Polsce. Wśród nich było ponad 1000 Portugalczyków (dane za 2015 rok). Portugalia jest więc szóstym krajem, z którego przyjeżdżają nad Wisłę studenci w ramach programu Erasmus+. Jeśli chodzi o pracowników naukowych, to w 2015 roku przyjechało ich na polskie uczelnie ok. 120.

893 wspólnych projektów badawczych

Dotychczas polscy i portugalscy badacze uczestniczyli wspólnie w 893 projektach o łącznej wartości 163,7 mln euro w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. 23 projekty są koordynowane albo przez stronę portugalską, albo polską. Obszary tematyczne tych projektów dotyczą energii jądrowej, zintegrowanego transportu, kosmosu, zdrowia, ICT czy materiałoznawstwa.

Tagi: Jarosław Gowin, umiędzynarodowienie, Współpraca polsko-portugalska

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików