Minister nauki zachęca amerykańskie firmy do współpracy z polskimi uczelniami

środa, 2 kwietnia 2014

Prof. Lena Kolarska-Bobińska spotkała się z przedstawicielami Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham). – Zmieniły się oczekiwania pracodawców. Liczy się teraz nie liczba zdobytych dyplomów, a konkretne kompetencje studenta. Dlatego podobnie jak Amerykanie, stawiamy na kształcenie umiejętności praktycznych – mówiła minister nauki.

– Ministerstwo nauki jest jednym z najbardziej strategicznych resortów w rządzie, bo odpowiada za kształcenie wykwalifikowanych pracowników, którzy są siłą napędową polskiej gospodarki – zauważył Richard M. Lada, wiceprzewodniczący Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. 

Minister nauki podkreślała, że priorytetem jej resortu jest wytworzenie trwałych mechanizmów współpracy między uczelniami i przedsiębiorcami, które pobudzą innowacyjność. – W Ameryce ta współpraca jest czymś naturalnym. W Polsce wciąż pracujemy nad zmianą postaw, bo potrzebujemy pomostów między nauką i gospodarką – mówiła prof. Kolarska-Bobińska. Ministerialny konkurs na brokerów innowacji, rządowy program Top 500 Innovators czy szereg działań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, to tylko niektóre z inicjatyw wspierających tę współpracę. – Zależy nam też na zwiększeniu nakładów sektora prywatnego na prace badawcze i rozwojowe – mówiła prof. Kolarska-Bobińska.

Minister nauki zachęcała dziś amerykańskie firmy do korzystania z możliwości, jakie daje nowoczesna infrastruktura polskich uczelni, w którą zainwestowano blisko 27 mld zł ze środków UE. Nowoczesne laboratoria i aparatura badawcza mogą być magnesem, przyciągającym międzynarodowe zespoły naukowe i projekty badawcze, realizowane na potrzeby firm.

Prof. Kolarska-Bobińska podczas spotkania z AmCham przypomniała, że jednym z największych sukcesów polskiej transformacji ustrojowej  jest wzrost odsetka osób z wyższym wykształceniem. – W 1990 roku było to 10 proc. Obecnie w grupie osób do 35 lat to już 40 proc. Plasujemy się na czwartym miejscu w Europie – mówiła. Zaznaczyła, że polski system nauki i szkolnictwa wyższego obecnie przechodzi poważne zmiany, które są odpowiedzią na europejskie wyzwania. Służą one pobudzaniu wzrostu konkurencyjności, walce z bezrobociem młodych i lepszej synergii z rynkiem pracy. –Sejmowe prace nad nowelizowanymi ustawami, odpowiadającymi na te wyzwania, właśnie dobiegają końca – mówiła prof. Lena-Kolarska-Bobińska.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików