Minister nauki wzięła udział w konferencji na temat teamingu

wtorek, 25 marca 2014

Koncepcja Teaming of Excellence dotyczy utworzenia nowych lub istotne wzmocnienie istniejących centrów doskonałości przez najlepsze europejskie jednostki naukowe w regionach słabiej rozwiniętych. W dzisiejszej konferencji „Teaming as a tool for spreading excellence and widening participation” poświęconej temu zagadnieniu obok minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej uczestniczyli przedstawiciele 19 państw UE oraz Komisji Europejskiej.

– Zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój Unii Europejskiej wymaga zmniejszenia zróżnicowania w poziomie naukowym poszczególnych regionów – powiedziała otwierając konferencję minister Lena Kolarska-Bobińska. – Bez tego, osiąganie celów wyznaczonych w strategii Europa 2020 nie będzie możliwe – dodała.

Minister wyjaśniła też, że jednym z narzędzi, które mogą przybliżyć Wspólnotę do tego celu jest właśnie teaming. Podkreśliła też rolę strony polskiej, która aktywnie przyczyniła się do wprowadzenia tego instrumentu do programu Horyzont 2020.

Dzisiejsza konferencja stała się również okazją do zaprezentowania przez przedstawicieli środowiska naukowego, w tym polskiego, pomysłów na projekty teamingowe łączące najlepsze europejskie jednostki naukowe z regionami słabiej rozwiniętymi pod względem badań naukowych i innowacji.

Oprócz prezentacji wybranych propozycji odbyła się debata m.in. na temat tego, co należy zrobić, aby stymulować udział naukowców i przemysłu z regionów słabiej rozwiniętych w konkursach teaming. Uczestnicy wydarzenia rozmawiali także o tym jak najlepiej zapewnić synergię między polityką spójności UE i programem "Horyzont 2020" oraz  jak poszczególne państwa postrzegają rolę zespołów teamingowych  w krajowych systemach badań.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików