Minister nauki w Brukseli o roli społecznej badań naukowych i innowacji

czwartek, 25 września 2014

Prof. Lena Kolarska-Bobińska uczestniczyła dziś w pierwszym dniu konferencji European Intersectoral Summit on Research and Innovation (EISIRI). Tegoroczne spotkanie EISIRI odbywa się w Parlamencie Europejskim pod hasłem „Nauka, media i demokracja”.

–  Nauka, biznes i media odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu i umacnianiu europejskiej kultury innowacji. Podobnie jak niezakłócony przepływ informacji, który wpisuje się w ideę Open Access – otwartego dostępu do wiedzy – mówiła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Rośnie zainteresowanie i zaangażowanie społeczeństwa w naukę, które napędzane jest potrzebą rozwiązania wielkich wyzwań społecznych naszych czasów. W podobny sposób skonstruowany jest program Horyzont 2020, którego agenda skupia się na odpowiedzi na te właśnie wyzwania – dodała.

W swoim wystąpieniu prof. Lena Kolarska-Bobińska wspomniała też o licznych inicjatywach jakie podejmuje resort nauki, by popularyzować naukę wśród obywateli oraz pobudzać ich innowacyjność i kreatywność. – Ministerialny program „Ścieżki Kopernika” zachęca młodzież do zgłębiania tajników wiedzy oraz pokazuje lokalnym społecznościom, w jaki sposób odkrycia naukowe wpływają na codzienne życie. Z kolei uruchomiony latem tego roku „Uniwersytet Młodych Wynalazców” otwiera uczelniane laboratoria dla uczniów i nauczycieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Tegoroczne spotkanie EISIRI Summit dotyczy m.in. kwestii wiedzy w epoce cyfrowej oraz wyzwań i możliwości w tym zakresie jakie mają nowe media, a także rozwoju międzysektorowego dialogu ze społeczeństwem europejskim i zaangażowania opinii publicznej w obszar badań naukowych i innowacji. Organizatorem spotkania jest Atomium Culture, europejska platforma współpracy między nauką, biznesem i mediami.

W konferencji European Intersectoral Summit on Research and Innovation, oprócz minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej udział wzięli przedstawiciele instytucji europejskich, rządów krajowych,  wiodących instytucji badawczych oraz firm i mediów, m.in. prof. Anne Glover - Główny Doradca ds. Naukowych Przewodniczącego Komisji Europejskiej, prof. Jerzy Buzek czy Jeroen van der Veer - Prezes firmy Philips.

W 2011 r. pierwsza edycja European Intersectoral Summit on Research and Innovation odbyła się w Krakowie i była współorganizowana przez resort nauki.  Tegoroczna trzecia już odsłona EISRI Summit potrwa do 26 września.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików