Minister nauki na Święcie Politechniki Warszawskiej

piątek, 15 listopada 2013

Prof. Barbara Kudrycka uczestniczyła dziś w uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej. Uczelnia świętuje w tym roku 98. rocznicę powstania. Wydarzeniu towarzyszyła inauguracja działalności konsorcjum badawczo-rozwojowego zacieśniającego współpracę nauki z biznesem.

Wśród uczelni technicznych Politechnika Warszawska jest liderem pod względem jakości i poziomu prowadzonych badań. W szczególności gratuluję Wydziałowi Inżynierii Materiałowej, który otrzymał kategorię A+ oraz wszystkim jednostkom naukowym, które zyskały wysokie oceny. To ogromne osiągnięcie całej kadry naukowej i dydaktycznej politechniki. Gratuluję także Wydziałowi Chemii PW, który wraz z Wydziałem Chemii UW zyskał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego – mówiła minister nauki.

Składając gratulacje i życzenia dalszych sukcesów minister nauki przypomniała o efektach przeprowadzonych reform szkolnictwa wyższego i nauki, które wzmocniły pozycję uczelni technicznych. – Przywróciliśmy rangę i prestiż naukom oraz studiom technicznym. Dzięki kierunkom zamawianym jest coraz więcej znakomitych kandydatów na studia w uczelniach technicznych – zaznaczyła minister nauki i szkolnictwa wyższego. Prof. Barbara Kudrycka przypomniała także, że przy ocenie jednostek naukowych uwzględniane są parametry, które mają istotne znaczenie dla rozwoju nauk technicznych jako nauk stosowanych.  – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju co roku podpisuje umowy na granty na sumę ok. 4,5 mld zł. W realizacji projektów badawczych z zakresu nauk stosowanych tkwi ogromny potencjał, bo przekładają się na szybszy rozwój technologiczny kraju. Wielu naukowców Politechniki Warszawskiej uczestniczy właśnie w takich projektach – podkreśliła minister nauki.

Dziś na Politechnice Warszawskiej zainaugurowano także działalność Polskiego Instytutu Technologii (PIT). W skład nowo powołanego konsorcjum wchodzi osiem jednostek:  politechniki: Warszawska, Łódzka, Poznańska, Gdańska i Śląska, Wojskowa Akademia Techniczna oraz dwa instytuty: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN i Państwowy Instytut Geologiczny. PIT wspólnie z przedstawicielami przemysłu i biznesu będzie realizować projekty z zakresu tworzenia i rozwijania nowoczesnych technologii.  Konsorcjum ma charakter otwarty i mogą się do niej przyłączać kolejne instytucje działające w obszarze B+R. . – Cieszę się z tej inicjatywy. Jestem przekonana, że współpraca pomiędzy uczelniami technicznymi przyniesie w przyszłości fantastyczne efekty – mówiła minister nauki.

Prof. Kudrycka zachęcała także polskich badaczy, by aktywnie uczestniczyli w programie Horyzont 2020 - największym w historii programie finansowania badań naukowych w UE. - Jego budżet to ponad 70 mld euro. - Horyzont 2020 to nie tylko konkursy mające na celu wspieranie doskonałości naukowej, ale też środki przeznaczone na rozwój gospodarki krajów UE. Wraz z nową perspektywą unijną nauki techniczne wchodzą w zupełnie nowy etap i otwiera się przed nimi wiele możliwości – przekonywała minister nauki.

Dzisiejszym uroczystościom na Politechnice Warszawskiej towarzyszyło odsłonięcie popiersia prof. Jana Czochralskiego. To jeden z najwybitniejszych i najczęściej cytowany polski naukowiec, autor słynnej metody hodowli monokryształów, któremu zawdzięczamy rozwój elektroniki. W sześćdziesiątą rocznicę śmierci badacza Sejm RP postanowił oddać mu hołd i ustanowił rok 2013 Rokiem Jana Czochralskiego.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików