Minister nauki na inauguracji roku akademickiego w Akademii Leona Koźmińskiego

poniedziałek, 29 września 2014

Wzrost innowacyjności, walka z bezrobociem młodych i umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego. Te trzy główne wyzwania stoją przed wszystkimi polskimi uczelniami – podkreślała w inauguracyjnym przemówieniu  minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

– Z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2014/2015 życzę, by był to rok budowania silnych polskich uczelni – uniwersytetów otwartych na potrzeby społeczeństwa, gotowych do podejmowania najważniejszych i najtrudniejszych tematów społecznych i wyzwań współczesnego świata – minister Kolarska-Bobińska zwróciła się do studentów i władz Akademii Leona Koźmińskiego. Podkreślała przy tym, że „Koźmiński” to dziś najlepsza uczelnia niepubliczna w Polsce. – Dowiedliście Państwo, że jakość studiów i badań naukowych zależy od wizji uczelni i strategii, którą realizuje, od pracy kadry naukowej i studentów – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Minister nauki przypomniała, że rok akademicki 2014/2015 zbiega się z obchodami 25-lecia wolnej Polski. – Czas, w którym budowaliśmy naszą demokrację i społeczeństwo obywatelskie był okresem realizowania silnych aspiracji edukacyjnych Polaków, intensywnego rozwoju całego sektora szkolnictwa wyższego. Uczelnie po 1989 roku stały się jednym z filarów polskich przemian – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Dziś pora na kolejny skok. Ten skok będzie możliwy, jeśli nauka i szkolnictwo wyższe pozostaną w centrum najważniejszych procesów społecznych i ekonomicznych – dodała.

W trakcie dzisiejszej inauguracji roku akademickiego  minister nauki zaznaczyła również, że Europa postawiła na gospodarkę opartą na wiedzy i innowacyjności, a nauka jest priorytetem dla obecnego rządu. Świadczy o tym m.in. ponad 10 proc. wzrost nakładów na badania w budżecie na rok 2015. Prof. Lena Kolarska-Bobińska mówiła też dzisiaj w „Koźmińskim” o szczególnej roli w wytwarzaniu polskiej kultury innowacji i roli, jaką w tym procesie odgrywa współpraca państwa oraz uczelni i studentów.

List inauguracyjny minister nauki prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.

Minister Lena Kolarska-Bobińska przemawia podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Leona Koźmińskiego

zobacz pełną galerię

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików