Minister nauki na Europejskim Kongresie Gospodarczym: wspieramy budowanie kapitału społecznego i intelektualnego dla innowacji

czwartek, 8 maja 2014

Innowacyjność, badania i rozwój były tematem sesji, w której uczestniczyła dziś prof. Lena Kolarska-Bobińska w ramach VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przypomniała, że rok 2020 będzie dla Polski ważną cezurą, bo właśnie wtedy kończy się tak szerokie wsparcie Unii Europejskiej dla Polski. – To czas, gdy musimy się szczególnie skoncentrować na budowaniu kultury innowacyjności. Nie wolno koncentrować się tylko na wydawaniu i przekazywaniu funduszy strukturalnych, ale dobrym ich wydawaniu, które trwale zmienia postawy wobec innowacji i podstawy polskiej innowacyjności – podkreślała prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Będziemy wspierać te procesy między innymi poprzez zmiany legislacyjne – dodała.

– Korzystajmy ze wszystkich możliwości, które już mamy: uczelnie mogą zapraszać przemysł do swoich rozmaitych gremiów, mogą razem prowadzić kształcenie i badania naukowe – zachęcała prof. Lena Kolarska-Bobińska w trakcie drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Podkreślała, że jedynie dobra współpraca ludzi nauki, biznesu oraz administracji publicznej może nadać tempa innowacyjnym procesom: – Musimy przejść przez okres rewolucji innowacyjnej. Różnymi sposobami i narzędziami wspierać, stymulować, wzmacniać przejawy innowacyjności. Resort nauki nie może zadekretować współpracy uczelni z gospodarką.

– Rząd przygotowuje nową edycję programu TOP 500 Innovators, tym razem na staże do najbardziej innowacyjnych ośrodków naukowych świata będziemy wysyłać przedsiębiorców. Zapewnimy też staże dla naukowców w najlepszych firmach w Polsce – mówiła minister nauki. Brokerzy Innowacji czy Top 500 Innovators to tylko przykłady jednych z wielu już istniejących programów przygotowujących profesjonalne kadry dla innowacyjnego biznesu realizowanych przez ministerstwo nauki. – To ogromne zadanie szkolnictwa wyższego i sektora badawczo-rozwojowego i udaje się je nam coraz lepiej realizować – mówił Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W planach są też kolejne rządowe inicjatywy wspierające kapitał ludzki.

***

VI Europejski Kongres Gospodarczy 7 maja otworzył premier Donald Tusk. W trzydniowej konferencji wezmą udział komisarze UE, przedstawiciele rządów z Polski, Europy, świata, główni negocjatorzy gospodarczego i handlowego partnerstwa między UE a USA oraz zarządzający największymi polskimi firmami i przedstawiciele globalnych marek. Ok. 6 tys. uczestników imprezy będzie dyskutować m.in. o Europie wobec wyzwań globalnej konkurencji, nowych unijnych finansach, polityce przemysłowej i bezpieczeństwie energetycznym.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików