Minister nauki i szkolnictwa wyższego wzięła udział w posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

czwartek, 13 marca 2014

Było to pierwsze spotkanie minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej z przedstawicielami RGNISW. Podczas posiedzenia prof. Kolarska-Bobińska przedstawiła główne pola współpracy obu organów.

– Siła tego, co robimy w MNiSW w dużej mierze wynika z siły podmiotów z którymi współpracujemy – stwierdziła minister nauki. – Dlatego tak istotne są dla nas prezentowane w ramach rady pomysły i idee – zaznaczyła.  

Minister wskazała też działania, które chciałaby poddać pod konsultacje z radą. Wśród nich znalazła się m.in. kwestia funduszy europejskich. – W najbliższym czasie będziemy musieli położyć nacisk na zwiększenie roli nauki w procesach społecznych i gospodarczych. To ogromne wyzwanie dla naszego środowiska – powiedziała minister. – Musimy też umiejętnie korzystać z tego co już udało się nam zbudować. Polscy akademicy okazali się dobrymi inwestorami. Powstało wiele nowych laboratoriów, stare zostały przebudowane. Teraz stoi przed nami wyzwanie aby jak najlepiej wykorzystać tę infrastrukturę – dodała.

Minister podkreślała też znaczenie umiędzynarodowienia uczelni, ich transparentności, a także konsolidacji. Wspomniała również o istotnym znaczeniu zrównoważonego rozwoju nauki. – To bardzo istotne, że doceniliśmy w ostatnich latach nauki ścisłe, ale zrównoważony rozwój wymaga także wypracowania mechanizmów wsparcia nauk humanistycznych – podkreśliła.

Minister zapowiedziała, że resort będzie kontynuować monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych, a także pracować nad ich udoskonaleniem, czego efektem są trwające w Sejmie prace nad nowelizacjami kilku ustaw.

Podczas spotkania z radą minister Lena Kolarska-Bobińska odznaczyła Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski prof. Zbigniewa Marciniaka. Wręczyła też nagrody laureatom IX Konkursu na artykuł popularnonaukowy pod hasłem „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”. 

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików