Minister nauki i szkolnictwa wyższego na Politechnice Białostockiej

piątek, 4 października 2013

Prof. Barbara Kudrycka uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego na Politechnice Białostockiej.

– Serdecznie gratuluję władzom, kadrze i studentom Politechniki dotychczasowych osiągnięć. Jestem przekonana, że rozpoczynający się dziś rok akademicki będzie obfitował w kolejne sukcesy – powiedziała minister Kudrycka. – Uczelnie w Białymstoku są na naprawdę dobrym poziomie, co potwierdziły także wyniki ogłoszonej właśnie parametryzacji. Osiąganie coraz lepszych rezultatów przez uczelnie świadczy o ich odpowiedzialności. To szczególnie ważne właśnie teraz, gdy mamy do czynienia z wszechobecną tabloidyzacją – dodała.

Minister Kudrycka odniosła się także do toczącej się obecnie dyskusji na temat autonomii uczelni i wolności badań naukowych. - Wolność w każdym jej przejawie musi łączyć się z odpowiedzialnością za to, co z wolnością czynimy. Wolność naukowa nie jest i nie może być listkiem figowym dla ukrycia osobistych ambicji, słabości czy braku dostatecznych kompetencji. To właśnie naukowcy w relacjach z otoczeniem powinni dyktować najwyższe standardy: odwagą, ale też zwykłą uczciwością – podkreśliła prof. Kudrycka. – Dobrze, że szczególną wrażliwość w tej kwestii wykazują rektorzy uczelni technicznych – dodała.

Minister nauki przypomniała również, że dzięki reformie szkolnictwa wyższego uczelnie posiadają autonomię programową, a rząd dodatkowo motywuje do doskonalenia programów studiów przyznając na ten cel dodatkowe środki. W konkursach ogłaszanych przez MNiSW po milionie złotych dostają najlepsze wydziały. Z kolei reforma nauki poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad jej finansowania zapewnia uczelniom bezstronny, rzetelny i uczciwy podział środków.

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 odbyła się w Auli Dużej Wydziału Elektrycznego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele środowiska akademickiego, władz samorządowych, pracownicy i studenci Politechniki Białostockiej. Symbolicznej immatrykulacji studentów reprezentujących wszystkie wydziały uczelni dokonał JM Rektor prof. Lech Dzienis. Wykład inauguracyjny „Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacyjności” wygłosił dziekan Wydziału Zarządzania prof. Joanicjusz Nazarko.
 
Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. Kształci blisko 14 tysięcy studentów. Jej studenci zdobywają laury w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach w dziedzinie informatyki, architektury, budownictwa, mechaniki czy zarządzania. W lipcu tego roku twórcy łazika Hyperion z Wydziału Mechanicznego i Elektrycznego zwyciężyli w prestiżowych, międzynarodowych zawodach University Rover Challange w Stanach Zjednoczonych zdobywając najwyższą w historii konkursu liczbę punktów – 493 na 500 możliwych. Ich udział w zawodach w tym i w przyszłym roku wspiera finansowo MNiSW w ramach programu Generacja Przyszłości.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików