Minister nauki i szkolnictwa wyższego na inauguracji roku akademickiego w Poznaniu

wtorek, 1 października 2013

Prezydent Bronisław Komorowski oraz prof. Barbara Kudrycka uczestniczyli w Poznańskiej Inauguracji Akademickiej 2013/2014 - wspólnej inauguracji roku akademickiego ośmiu poznańskich uczelni publicznych.

– Z dumą uczestniczę w dzisiejszej uroczystości. Ta inauguracja jest wyjątkowa, bowiem jest nie tylko świadectwem współpracy, ale także dowodem na wspólnie rozumianą odpowiedzialność uczelni publicznych Poznania – powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

Wskazując na szczególną rolę uniwersytetów i naukowców minister Kudrycka odniosła się do kwestii wolności badań naukowych.

- Wolność w każdym jej przejawie musi łączyć się z odpowiedzialnością za to, co z wolnością czynimy. Wolność naukowa nie jest i nie może być listkiem figowym dla ukrycia osobistych ambicji, słabości czy braku dostatecznych kompetencji. To właśnie naukowcy w relacjach z otoczeniem powinni dyktować najwyższe standardy: odwagą, ale też zwykłą uczciwością – podkreśliła prof. Kudrycka.

Minister nauki przypomniała również, że dzięki wprowadzeniu przejrzystych zasad finansowania nauki i szkolnictwa wyższego uczelnie posiadają współcześnie nie tylko autonomię programową, ale i finansową.

Wysokość dofinansowania zależy od obiektywnych wskaźników dotyczących osiągnięć naukowych i dydaktycznych, a oparty o algorytm sposób przyznawania środków gwarantuje bezstronny, rzetelny i uczciwy ich podział. To od osiągnięć danej uczelni zależy zatem jakie otrzyma środki – zaznaczyła.

Prezydent Bronisław Komorowski podziękował i pogratulował dorobku poznańskim uczelniom, wyrażając jednocześnie nadzieję, że płynący z Poznania przykład mądrej i odważnej polityki, ukierunkowanej na jak najlepsze wykorzystanie potencjału naukowego i dydaktycznego zachęci do podobnych działań pozostałe ośrodki akademickie. Prezydent podkreślił, że współczesny świat jest światem konkurencji i zachęcił do konsolidacji przy poszanowaniu autonomii uczelni.

Przemawiający w imieniu rektorów Przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania i rektor UAM, profesor Bronisław Marciniak zaznaczył, że wspólna inauguracja to kolejny znaczący krok na drodze do dalszej integracji poznańskiego środowiska naukowego. Przypomniał o wspólnych inicjatywach poznańskich uczelni, zarówno w obszarze dydaktyki, jak i badań naukowych.

Wspólna inauguracja roku akademickiego ośmiu poznańskich uczelni publicznych odbyła się w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Rektorzy poznańskich uczelni wspólnie otworzyli rok akademicki 2013/2014 i dokonali symbolicznej immatrykulacji studentów . Wykład inauguracyjny "O współczesnym rozumieniu polskości" wygłosił prof. Andrzej Legocki z Polskiej Akademii Nauk. Podczas uroczystości miał miejsce również pokaz multimedialny,  który ukazał potencjał środowiska akademickiego w Poznaniu.

W Poznaniu studentów kształci osiem publicznych wyższych uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Artystyczny, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Poznańska, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Muzyczna i Uniwersytet Przyrodniczy.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików