Minister Lena Kolarska-Bobińska na inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej

czwartek, 2 października 2014

Sukces zawodowy absolwentów jest sukcesem uczelni - mówiła dziś do studentów i pracowników naukowych SGH, prof. Lena Kolarska-Bobińska. Najstarsza ekonomiczna uczelnia w Polsce zainaugurowała rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego.

Podczas uroczystości inauguracyjnych, minister Lena Kolarska-Bobińska podkreśliła jakość nauczania na warszawskiej uczelni:

- SGH wie, jak zapewnić dobry start na rynku pracy - podkreśliła. - Kluczem do takiego sukcesu jest kształcenie, które łączy przekazywanie studentom rzetelnej wiedzy wraz z umiejętnością wykorzystania jej w praktyce, umiejętnością negocjowania, komunikowania się, rozwiązywania problemów - dodała prof. Lena Kolarska- Bobińska.

Takie podejście do nauczania widać w konkretnych działaniach uczelni. Szkoła Główna Handlowa znalazła się wśród 39 uczelni, które będą realizowały pilotaż rządowego Programu Rozwoju Kompetencji. Prof. Lena Kolarska-Bobińska podkreśliła też szczególną rolę szkół wyższych w budowaniu relacji między biznesem a środowiskiem naukowym.

- Uświadamianie roli przedsiębiorstw w rozwijaniu nauki to ważne zobowiązanie dla uczelni. Wielu właścicieli albo menadżerów firm to absolwenci polskich uczelni. Współpraca pomiędzy nimi powinna być więc ściślejsza. To oni powinni inwestować w badania i rozwój i skłaniać do tego innych. Potrzebujemy bowiem innowacyjnych przedsiębiorstw, inwestujących w badania – powiedziała minister Lena Kolarska-Bobińska.

Szkoła Główna Handlowa to najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce. Co roku jej mury opuszcza ponad 2 000 nowych absolwentów. Statystycznie co trzeci ekonomista w Polsce w XX w. był absolwentem SGH (SGPiS). Jak pokazują badania absolwenci tej uczelni osiągają najwyższe zarobki wśród absolwentów wszystkich uczelni w Polsce. SGH jest też czwartą uczelnią w Polsce i pierwszą spoza grona uczelni technicznych, której absolwenci najczęściej zasiadają we władzach polskich firm.

Wysoki poziom kształcenia na uczelni potwierdzają dobre lokaty jakie poszczególne kierunki uczelni zdobywają w rankingach, w tym tak prestiżowych jak  te publikowane na łamach „Financial Times” oraz magazynu „CEO Magazine”.  

Szkoła Główna Handlowa jest też jednym z 340 sygnatariuszy zaproponowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Paktu dla Horyzontu 2020”. SGH zobowiązała się do wsparcia naukowców w zdobywaniu międzynarodowych grantów.

Minister Lena Kolarska-Bobińska przemawia podczas inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej

zobacz pełną galerię

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików