Minister Jarosław Gowin na posiedzeniu Rady NCN

środa, 13 stycznia 2016

W Jaroszowicach k. Wadowic obradowała dziś Rada Narodowego Centrum Nauki. W spotkaniu wziął udział wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin.

Minister przedstawił członkom Rady swoje priorytety jako szefa resortu nauki. Należy do nich m.in. ograniczenie regulacji w nauce i szkolnictwie wyższym i likwidacja biurokratycznych obowiązków w uczelniach.

– Chcemy uwolnić naukę i szkolnictwo wyższe od zbędnej biurokracji – zadeklarował Jarosław Gowin – Pracujemy już nad zmianą rozporządzeń dotyczących Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Krajowych Ram Kwalifikacji, w których problem z nadmiarem przepisów jest szczególnie duży. Odbiurokratyzowanie pozwoli na skupienie się na pracy naukowej i dydaktycznej – powiedział wicepremier.

Minister zapowiedział również m.in. o nową ustawę o szkolnictwie wyższym. Będzie ona efektem szerokich konsultacji środowiskowych i planowo ma zwiększyć autonomię uczelni.

Szczegółowa relacja ze spotkania dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Tagi: Narodowe Centrum Nauki, NCN, Rada NCN, Jarosław Gowin

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików