MALUCH 2016: 11 mln dla uczelni na miejsca opieki dla dzieci pracowników i studentów

wtorek, 12 stycznia 2016

Maluch, program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to odpowiedź na częsty problem z miejscami opieki w placówkach samorządowych. Od 2015 r. o dofinansowanie mogą ubiegać się również polskie uczelnie.

Przed przystąpieniem do programu jedynie kilka uczelni w Polsce prowadziło żłobki lub klubiki malucha. Niektóre szkoły wyższe współpracowały z fundacjami, które prowadziły żłobki na terenie kampusu lub uczelni. Miejsca w prowadzonych przez uczelnie żłobkach najczęściej przeznaczone były dla dzieci pracowników danej jednostki.

– Jeżeli stworzymy na uczelniach odpowiednie warunki do godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym, młodzi naukowcy będą mogli łatwiej budować długofalowe dobre relacje ze swoimi uczelniami. To przysłuży się jakości ich pracy – mówi dr hab. Teresa Czerwińska, podsekretarz stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego. – Musimy też pamiętać, że dla studentów i młodych naukowców szkoła wyższa jest nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale też wchodzenia w dorosłość. Warto poważnie potraktować inne potrzeby społeczności akademickiej, niż tylko dydaktyka. Skorzystamy na tym wszyscy, całe społeczeństwo. Przez taką wymierną pomoc pokazujemy młodym ludziom, że nauka to nie tylko zawód, to sposób na życie – dodaje wiceminister nauki.

Dzięki 9 mln dofinansowania w ubiegłorocznej edycji udało się pomóc niemal co dziesiątej uczelni w Polsce. W sumie utworzono ponad 1300 miejsc opieki przy 43 szkołach wyższych. Wśród laureatów konkursu znalazły się placówki z 12 województw. Dzięki temu młodzi rodzice nie byli zmuszani do przerywania pracy lub studiów.

Co warto wiedzieć o Module 3?

Budżet: łączne finansowanie dla uczelni wynosi aż 11 mln zł – to o 2 mln więcej niż w zeszłym roku. Dofinansowanie może wynieść nawet 80% kosztów całego projektu.

Terminy: nabór wniosku trwa do 1 lutego 2016 r. Sama inwestycja musi natomiast zostać zrealizowana do końca 2016 roku.

Kto skorzysta: Ze stworzonych w ramach programu miejsc opieki mogą maksymalnie trzyletnie dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnie lub wykonujących zadania na rzecz uczelni.

Jak złożyć wniosek: pobrany ze strony MRPiPS formularz należy przesłać w formie papierowej oraz elektronicznej. Jeżeli zgłoszenie zostanie wysłane z profilu zaufanego na ePUAP, to potraktowane będzie jako wniosek złożony w formie elektroniczna i papierowa.

Oferty w formie papierowej należy złożyć listownie (list polecony w kopercie z dopiskiem „Oferta na konkurs MALUCH 2016”) lub osobiście do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) składa się w dniu złożenia oferty w formie papierowej. Należy je przesłać na adres e-mail urzędu wojewódzkiego wpisując w temacie: „Oferta MALUCH 2016 – moduł 3 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_uczelni”, a dla podmiotów współpracujących z dopiskiem „skrócona_nazwa_podmiotu_współpracującego”.

Ważne, aby prawidłowo i kompletnie wypełnić wniosek. Dokument powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tagi: MALUCH na uczelni, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików