Lubelska Gala Sportu Akademickiego

piątek, 18 października 2013

Pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się w Lublinie Gala Sportu Akademickiego. W spotkaniu wzięli udział  dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW i Joanna Mucha, minister sportu i turystyki.

Podczas uroczystości podsumowano studenckie przedsięwzięcia sportowe, tj. Uniwersjada - Kazań 2013, Akademickie Mistrzostwa Świata 2013, Akademickie Mistrzostwa Europy 2013 oraz Akademickie Mistrzostwa Polski 2013. Rozmawiano o 90-letniej działalności lubelskiego AZS-u i wręczono odznaczenia za pracę, osiągnięcia trenerskie i wychowawcze w sporcie akademickim. Wyróżniono również najlepsze uczelnie i kluby za sukcesy sportowe i organizacyjne.

Przed uroczystą galą odbyła się konferencja nt. „Wychowanie fizyczne i sport w szkole wyższej”.

Organizatorem wydarzeń na zlecenie Zarządu Głównego AZS był AZS Klub Środowiskowy województwa Lubelskiego we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej i Uniwersytetem Przyrodniczym.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików