Łódzkie uczelnie laureatami konkursu na „Zintegrowane Programy Uczelni”

środa, 21 marca 2018

Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Łódzki, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna i Szkoła Filmowa w Łodzi – to łódzkie uczelnie, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni”. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wręczył dzisiaj symboliczne czeki beneficjentom konkursu w ramach I i II ścieżki. Dzięki dofinansowaniu uczelnie będą mogły m.in. zorganizować zajęcia praktyczne i staże dla studentów, podnieść poziom umiędzynarodowienia i informatyzacji czy zrealizować projekty podnoszące kompetencje kadry naukowej.

Szkolnictwo wyższe realną odpowiedzią na potrzeby społeczne i gospodarcze

- Jednym z naszym priorytetów jest zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce. Zapewniamy go na poziomie ustawowym, wprowadzając reformę szkolnictwa wyższego – Konstytucję dla Nauki, ale także na poziomie finansowym, poprzez dodatkowe strumienie finansowania – mówił wicepremier Jarosław Gowin.

Zintegrowane Programy Uczelni to kolejny projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego w taki sposób, by jak najpełniej realizowało aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze.

Konkurs realizowany przy użyciu trzech strumieni finansowania – każdy strumień jest przeznaczony dla innego typu uczelni. Jedna uczelnia może składać wniosek o dofinansowanie tylko w ramach jednej ścieżki. Dzięki temu, mniejsze ośrodki nie konkurowały o pieniądze z większymi, a jedynie z podobnymi sobie.

Pięć łódzkich uczelni beneficjentami I ścieżki

W ramach pierwszej ścieżki swoje projekty mogły zgłaszać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, które kształcą co najmniej 200 studentów i uzyskały pozytywną ocenę kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wśród beneficjentów znalazło się pięć łódzkich uczelni. Uniwersytet Medyczny otrzymał 11 851 307,93 zł dofinansowania, Politechnika Łódzka - 13 162 101,81 zł , Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi - 2 971 226,70 zł, Uniwersytet Łódzki - 10 502 836,1 zł, a Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna  w Łodzi - 3 439 168,64 zł.

Zgłoszone projekty musiały obejmować zakresem merytorycznym co najmniej 3 z 6 poniższych modułów:

  • moduł programów kształcenia,
  • moduł podnoszenia kompetencji,
  • moduł programów stażowych,
  • moduł  wsparcia  świadczenia  wysokiej  jakości  usług  przez  instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy,
  • moduł studiów doktoranckich,
  • moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Dofinansowanie dla Akademii Sztuk Pięknych w ramach II ścieżki

Środki z II ścieżki były przeznaczone dla publicznych i niepublicznych szkół wyższych średniej wielkości, które kształcą co najmniej 200, ale nie więcej niż 20 tys. studentów. Do NCBR wpłynęło 35 wniosków, ale do finansowania zakwalifikowano 28 szkół. Wśród nich znalazła się jedna łódzka uczelnia - Akademia Sztuk Pięknych, która w ramach II ścieżki konkursu otrzyma 2 424 403,55 zł dofinansowania.

Tagi: Jarosław Gowin, Konkurs NCBR

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików