List minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej do studentów

środa, 1 października 2014

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Studia powinny dawać Wam szeroką wiedzę, ale także kompetencje społeczne, umiejętność rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia, pracy w zespole. To zwiększa Wasze szanse na dobrą pracę po ukończeniu studiów – nawet w zawodach, których dziś jeszcze nie ma. Ważna jest też otwartość na zmiany, na nowe idee, na innych ludzi.

Dziś warunkiem sukcesu jest wykorzystywanie wiedzy z różnych dziedzin i łączenie jej z praktyką. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje uczelniom w tym roku akademickim wprowadzenie wielu zmian, które sprzyjają nabyciu przez Was rzetelnej wiedzy i umiejętności poszukiwanych przez pracodawców. Studentom, którzy kształcą się na profilu praktycznym, uczelnie mają obowiązek zorganizować trzymiesięczne wartościowe praktyki, które powinny zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Otwieramy także możliwość prowadzenia tzw. studiów dualnych, na których znaczna część zajęć to praktyki w przedsiębiorstwach. Nadal będziemy wspierać zbliżenie pracodawców i uczelni. Chcemy też, aby uczelnie lepiej wykorzystywały informacje z monitoringu losów zawodowych absolwentów. Dlatego wprowadzamy centralny monitoring karier. Wnioski z niego będą wykorzystane do lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Kolejne sprzyjające lepszemu studiowaniu rozwiązanie, to ułatwienie uczelniom prowadzenia studiów interdyscyplinarnych – na różnych wydziałach. W ten sposób oferta studiów będzie dla Was ciekawsza, a poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności nie będzie wymagało studiowania na kilku kierunkach. Jeśli ktoś chce, to drugi kierunek na uczelniach publicznych jest od 1 października 2014 r. bezpłatny. W wyborze studiów pomoże portal WybierzStudia.Nauka.gov.pl, który zawiera aktualizowane dane o uczelniach i kierunkach.

Na koniec osobista uwaga. Kiedy myślicie o swojej przyszłości, przypominacie sobie, jak potoczyły się losy starszych kolegów czy rodziców. Pamiętajcie jednak, że Was czeka zupełnie nowy świat. Świat, w którym otwarte głowy i innowacyjne pomysły są na wagę złota. Świat, w którym nauka jest ważną częścią kultury, a także jest siłą napędową rozwoju społecznego i gospodarczego.

Ten świat otwiera przed Wami wiele dróg! Dziś na początek nowego roku akademickiego 2014/2015 życzę Wam, Drogie Studentki, Drodzy Studenci, przede wszystkim radości w odkrywaniu tego, co  przed Wami.

Lena Kolarska-Bobińska

minister nauki i szkolnictwa wyższego

 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików