Laureaci programu TOP 500 Innovators spotkali się z ambasadorem Wielkiej Brytanii

czwartek, 25 czerwca 2015

W drugiej połowie 2015 roku 180 pracowników polskiego sektora B+R skorzysta z programów stażowo-szkoleniowych na najlepszych uczelniach świata: Stanford w Stanach Zjednoczonych i Cambridge w Wielkiej Brytanii. Dziś uczestnicy programu zakwalifikowani do stażu w Cambridge spotkali się m.in. z Robinem Barnettem, ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce oraz prof. Włodzisławem Duchem, podsekretarzem stanu w MNiSW.

Program Top 500 Innovators wyposaża uczestników w unikalne kompetencje, pozwalające im prowadzić innowacyjne badania naukowe, ukierunkowane na potrzeby odbiorców z założeniem docelowego wprowadzenia produktu badań na rynek. Realizacja projektu ma przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki.

W maju MNiSW ogłosiło listę 180 młodych uczonych, którzy wezmą udział w czwartej, ostatniej edycji programu Top 500. O te miejsca konkurowało 319 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów PAN oraz centrów transferu technologii. Pracę komisji rekrutacyjnych wspierali przedstawiciele Stowarzyszenia Top 500 Innovators, zrzeszającego dotychczasowych laureatów.

Uczestnicy Top 500 Innovators w 2015 roku wyjadą w pięciu grupach na 9-tygodniowe programy stażowo-szkoleniowe na Stanford University w Stanach Zjednoczonych i University of Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach laureaci dowiedzą się jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych. Bardzo ważną częścią kursu jest rozwijanie kompetencji miękkich takich jak praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy programu będą obserwowali pracę zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotkają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital.

***

Top 500 Innovators to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd aż 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities). Uczestnicy dotychczasowych edycji programu pojechali na staże na Stanford University i University of California w Berkeley w USA w Dolinie Krzemowej. Po powrocie do Polski założyli stowarzyszenie promujące innowacyjne rozwiązania w nauce i wspierające ośrodki akademickie w udanych wdrożeniach wyników prac badawczych. Laureaci Top 500 zakładają spółki typu start-up i spin-off oraz mają na swoim koncie liczne sukcesy, czego przykładem jest n-LAB dr Marcina Binkowskiego z Uniwersytetu Śląskiego. Spółka wykonała trójwymiarowe wydruki modeli czaszki ofiary wypadku podczas przygotowań do pierwszego w Polsce przeszczepu twarzy.

Więcej: http://www.nauka.gov.pl/top-500-innovators/

Brian Corbett, pośrodku sali, w jasnej marynarce przemawia do zgromadzonych na widowni laureatów. Z tyłu plansze z logiem ministerstwa.

zobacz pełną galerię

Tagi: Top 500 Innovators, konkursy, komercjalizacja, innowacyjność, B+R

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików