KRASP: popieramy główne kierunki regulacji w nowym projekcie Konstytucji dla Nauki

czwartek, 1 lutego 2018

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraziła poparcie dla Konstytucji dla Nauki. Przedstawiony w styczniu przez ministra Jarosława Gowina projekt reformy Konstytucji dla Nauki, po czterech miesiącach konsultacji społecznych, zyskuje coraz więcej głosów aprobaty. Reformę, wypracowaną przez blisko dwa lata przy współpracy ze środowiskiem akademickim, poparli już studenci i uczelnie regionalne i zawodowe.

KRASP odnotowuje z uznaniem działania ministerstwa

- Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich odnotowuje z uznaniem działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zmierzające do doskonalenia przedstawionego na Narodowym Kongresie Nauki projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – napisał przewodniczący KRASP, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt w uchwale Prezydium.

- Popieramy główne kierunki regulacji w tym nowym projekcie. Uwzględnia on wiele propozycji zawartych w raportach Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, opublikowanych przed i po Narodowym Kongresie Nauki – dodał przewodniczący KRASP.

Współpraca ze środowiskiem

Konstytucja dla Nauki powstała w oparciu o realny dialog i słuchanie potrzeb środowiska akademickiego.

- Konstytucja dla Nauki to reforma inna niż wszystkie. Impuls do jej przeprowadzenia wyszedł z samego środowiska akademickiego. W prace nad ustawą włączyła się wielotysięczna społeczność, która poczuwa się do odpowiedzialności za przyszłość polskich uczelni i nauki – podkreślił podczas Narodowego Kongresu Nauki wicepremier Jarosław Gowin.

KRASP od początku aktywnie włączał się w prace nad reformą, teraz organizacja jasno zadeklarowała dalszą współpracę nawet na etapie parlamentarnym: Popieramy główne kierunki regulacji w tym nowym projekcie. Uwzględnia on wiele propozycji zawartych w raportach Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, opublikowanych przed i po Narodowym Kongresie Nauki. Uważamy, że możliwe i celowe jest dalsze doskonalenie projektu ustawy. Deklarujemy gotowość uczestniczenia w tym procesie, także podczas obrad komisji parlamentarnych – napisano w uchwale Prezydium KRASP.

Więcej funduszy na rozwój polskiej nauki

KRASP podkreśliło dużą rolę odpowiedniego finansowania: Warunkiem efektywnego wdrożenia nowych rozwiązań jest znaczne zwiększenie poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, zapowiedziane przez wicepremiera Jarosława Gowina.

Konieczność zwiększenia nakładów na naukę wielokrotnie podkreślał minister nauki i szkolnictwa wyższego: – Nowoczesnej gospodarki i nowoczesnego państwa nie da się zbudować bez zwiększenia nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe – mówił wicepremier Gowin podczas prezentacji projektu reformy.

W projekcie reformy znalazła się propozycja ścieżki dochodzenia do finansowania nauki i szkolnictwa wyższego na poziomie 1,8 proc. PKB w 2025 r.

Inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest przedstawicielskim organem uczelni akademickich, utworzonym przez polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Członkami KRASP są zarówno akademickie uczelnie publicznie, jak i niepubliczne. Uczelnie zawodowe, uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich, mogą ubiegać się o status uczelni stowarzyszonej. Do celów KRASP należy inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Przewodniczącym KRASP jest prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Projektem niebawem zajmie się Rada Ministrów

Prace nad Konstytucją dla Nauki trwają od lutego 2016. W styczniu minister Gowin zaprezentował efekt konsultacji społecznych prezentowanego we wrześniu 2017 roku projektu reformy. Obecnie ustawą zajmie się Rada Ministrów, a następnie Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Na etapie parlamentarnym resort nauki zapowiedział starania o przeprowadzenie wysłuchania publicznego projektu. Planowane wejście w życie ustawy to 1 października 2018 roku.

Odnośniki

Tagi: Jarosław Gowin, Konstytucja Dla Nauki, KRASP

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików