Korzystne zmiany dla naukowców w nowej ustawie o zamówieniach publicznych

środa, 16 kwietnia 2014

Od dziś uczelnie i instytuty naukowe mogą kupować aparaturę badawczą i odczynniki bez uciążliwych przetargów. W życie weszła znowelizowana ustawa o zamówieniach publicznych, która dla nauki podnosi progi przetargowe ponad czternastokrotnie.

Zamiast dotychczasowych 14 tysięcy euro, obecnie dla instytutów PAN maksymalna kwota to 134 tys. euro, a dla instytutów badawczych i uczelni wyższych 207 tys. euro. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierało postulaty środowiska naukowego, i zabiegało o ułatwienie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w praktyce. 

Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych jest bardzo ważna dla świata nauki. Dotychczas naukowcy narzekali, że kupując jeden komputer, muszą uruchamiać całą procedurę przetargową. Teraz minimalny próg zamówień podnosimy nawet do 200 tys. zł w stosunku do niektórych projektów i uczelni – mówi minister Lena Kolarska-Bobińska.

Zmiany dla naukowców i instytucji naukowych wynikające z nowej ustawy:

Prace badawcze, których wyniki zostaną opublikowane i udostępnione do wykorzystania będzie można nabywać poza procedurami określonymi w Prawie zamówień publicznych, bez względu na sposób zapłaty wykonawcy tych prac.

Gdy zamówienie może wykonać tylko jeden, konkretny wykonawca, rozszerzona została możliwość stosowania zamówień w trybie z wolnej ręki. Dzięki temu zamawiający zyskują większą elastyczność w wyborze odpowiedniego trybu zamówienia na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, doświadczalnych i rozwojowych.

Specjalnie dla naukowców dostawy wyłączone z ustawy są usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Dotyczy to dostaw i usług, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, by otrzymać zysk czy też pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Dla instytutów PAN obecnie maksymalna kwota ta wynosi 134 tys. euro, a dla instytutów badawczych i uczelni wyższych - 207 tys. euro. Dzięki nowelizacji uczelnie mogą udzielać tego typu zamówień na podstawie samodzielnie określonych procedur, z poszanowaniem ogólno-unijnych zasad przejrzystości.

Ustawa pozwala instytucjom naukowym unieważnić ogłoszony już przetarg, jeśli opóźni się wypłata przyznanego jej grantu badawczego. Ułatwi to rozpoczęcie formalności przetargowych równolegle z ubieganiem się o fundusze, co w efekcie przyspieszy start samych badań. 

Warto odnotować, że nowa ustawa jest korzystna także dla bibliotek uczelnianych: będą mogły kupować materiały biblioteczne bez procedury z ustawy dotyczącej progów unijnych.

Traktuję to jako ogromny sukces przede wszystkim naukowców – zwłaszcza młodych – bo zdołali rząd i parlament do tych zmian przekonać. Mam nadzieję, że uczelnie dowiodą, że z tego ułatwienia korzystają bez naruszania zasad przejrzystości i uczciwości, a nowe udogodnienia doprowadzą do dostrzegalnego przyspieszenia prac badawczych – podkreśla minister Kolarska-Bobińska.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików