Korespondencja MNiSW z Komitetem Kryzysowym Humanistyki Polskiej

Po ostatnim spotkaniu z prof. Markiem Ratajczakiem, sekretarzem stanu w MNiSW, przedstawiciele Komitetu Kryzysowego przedstawili swoje nowe postulaty.


Zarówno na nie, jak i na te zgłoszone wcześniej, Ministerstwo Nauki odpowie Komitetowi pisemnie. Celem poinformowania o dalszych pracach publikujemy wymianę ostatniej korespondencji między resortem nauki a Komitetem.