Konferencja inaugurująca Program Ramowy UE – HORYZONT 2020

środa, 15 stycznia 2014

Dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW, wziął udział w pierwszym dniu konferencji inaugurującej Program Ramowy UE – HORYZONT 2020. Spotkanie „Nowa perspektywa dla badań naukowych i innowacji w latach 2014-2020" odbywa się  w Poznaniu, w dniach 14-16 stycznia.

Wiceminister wygłosił wykład pt. „Inteligentny rozwój". Odbyły się też prelekcje dotyczące badań, rozwoju i innowacji w programach operacyjnych 2014-2020,  inteligentnych specjalizacji i rozwoju regionu, a także  badań i innowacji w Horyzoncie 2020.

Konferencja ma umożliwić pozyskanie informacji na temat poszczególnych priorytetów Horyzontu 2020 – ich struktury, budżetów, celów, zasad udziału i pierwszych ogłoszonych konkursów. Jest też  okazją do spotkania  z przedstawicielami  Komisji Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz z realizatorami projektów 7. Programu Ramowego.

Nowy unijny program Horyzont 2020 to największe tego typu przedsięwzięcie na świecie, którego budżet to ponad 70 mld euro. Jego celem jest m.in. zapewnienie uproszczonego modelu finansowego, zachowanie równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami oraz wprowadzenie instrumentów wychodzących naprzeciw potrzebom krajów i regionów o niższym potencjale naukowym i innowacyjnym. Program wyróżnia spójny system finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, przez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Organizatorami spotkania są Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Politechnika Poznańska - Dział  Spraw Naukowych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Dział Programów Europejskich oraz Uczelniane Centrum Transferu Technologii, a także Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików