Konferencja inauguracyjna Erasmus+ w Polsce

poniedziałek, 31 marca 2014

O szansach i zagrożeniach stojących przed programem Erasmus+ w Polsce i Europie rozmawiali dziś polscy ministrowie, przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz beneficjenci europejskich programów edukacyjnych. W spotkaniu uczestniczyła prof. Lena Kolarska-Bobińska.

– Mamy duże środki europejskie na innowacje i budowanie trwałych mechanizmów współpracy uczelni z pracodawcami – mówiła prof. Kolarska-Bobińska.

Uczestnicy konferencji „Erasmus+: mobilność, innowacje, rozwój” rozmawiali o kluczowych obszarach programu związanych z edukacją i jej wyzwaniami, m.in. o połączeniu edukacji formalnej z pozaformalną. Prof. Lena Kolarska-Bobińska  przypomniała, że proces ten wpisuje się w przeprowadzane przez resort zmiany legislacyjne. – W ramach funduszy strukturalnych przewidziano duże środki na aktywizację osób 50+. W Polsce też już coraz więcej uczelni otwiera się na kształcenie osób dojrzałych. Nowelizowana ustawa prawo o szkolnictwie wyższym usankcjonuje i ułatwi uczenie się przez całe życie – podkreślała minister nauki.

– Inaugurując program Erasmus+ tak naprawdę poświadczamy użyteczność Unii Europejskiej. To świadectwo jest dzisiaj potrzebne bardziej niż kiedykolwiek – powiedział Janusz Lewandowski, komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego.

W dzisiejszej dyskusji obok prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej i Janusza Lewandowskiego udział wzięli m.in.: Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej, Andrzej Biernat, minister sportu i turystyki oraz Jan Truszczyński, dyrektor generalny ds. edukacji i kultury Komisji Europejskiej. Osoby, które w poprzedniej perspektywie finansowej korzystały ze środków programów „Uczenie się przez całe życie” czy „Młodzież w działaniu” podzieliły się w dyskusji swoimi doświadczeniami i historiami sukcesu, które mogą zainspirować uczestników programu Erasmus+.

Spotkanie, które zainaugurowało w Polsce działalność programu Erasmus+ w Polsce zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

***

Erasmus+ zastąpi kilka istniejących dotychczas programów UE obejmujących wszystkie sektory edukacji: „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus – szkolnictwo wyższe, Leonardo da Vinci  – kształcenie i szkolenie zawodowe, Comenius – edukacja szkolna, Grundtvig – edukacja osób dorosłych) oraz „Młodzież w działaniu”, a także międzynarodowe programy Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program współpracy z państwami uprzemysłowionymi.

Realizację programu Erasmus+ zaplanowano na siedem lat, czyli do roku 2020. Siedmioletni budżet Erasmusa+ wynosi 14,7 mld euro, co stanowi 40 proc. wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Budżet przewidziany na rok 2014 wyniesie 1,8 mld euro, w tym 102 mln euro dla Polski.

Nowością w Erasmusie+ jest to, że studenci wyjeżdżający na studia magisterskie do innego kraju, będą mogli skorzystać (od roku 2015/2016) z nowego systemu pożyczek, uruchamianego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (pożyczka w kwocie do 12 tys. euro w przypadku studiów rocznych, lub do 18 tys. euro przy studiach dwuletnich). Komisja Europejska planuje, że rocznie z  pożyczek skorzysta ok. 200 tys. studentów studiów magisterskich. Resortami, które będą realizować Erasmusa + obok Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików