Kolejni laureaci TOP 500 ruszają na podbój Doliny Krzemowej

poniedziałek, 23 września 2013

80 laureatów III edycji „Top 500 Innovators” już w październiku wyruszy na dwumiesięczny staż do Stanford University i University of California w Berkeley w USA – jednych z najlepszych uczelni na świecie.

Z laureatami programu spotkała się dziś w siedzibie resortu nauki prof. Maria Elżbieta Orłowska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Wraz z radcą ds. polityczno-ekonomicznych Ambasady USA w Warszawie, J.P. Schuttem, wręczyła młodym badaczom promesy wyjazdowe.

Wspieranie innowacyjności w nauce, m.in. poprzez program TOP 500, jak i inne nasze inicjatywy, to jeden z priorytetów ministerstwa. Ten program to dowód na to, że konsekwentnie inwestujemy w polską naukę i ludzi, którzy chcą ją zmieniać – mówiła prof. Maria Elżbieta Orłowska. – Jestem przekonana, że dzięki zdobytym umiejętnościom i doświadczeniu będziecie Państwo – podobnie jak laureaci wcześniejszych edycji – skutecznie wdrażać swoje projekty i aktywnie działać na rzecz podnoszenia poziomu innowacyjności w Polsce – dodała prof. Orłowska.

Do aktywności w Stowarzyszeniu TOP 500 Innovators zachęcała uczestników spotkania dr Małgorzata Kęsik-Brodacka, która przypomniała, że absolwenci programu działają w Polsko-Amerykańskim Hubie Innowacyjności i współpracują z ośrodkami w Dolinie Krzemowej. Dzięki ich inicjatywie zostało otwarte w Polsce przedstawicielstwo Plug and Play Techcenter, które poszukuje innowacyjnych start-upów z dziedziny ICT zainteresowanych wyjazdem do Doliny Krzemowej i udziałem w programie Plug and Play, skierowanym do firm spoza USA.

40 młodych naukowców rozpocznie zajęcia w Center for Executive Education w University of California w Berkeley już 7 października. Dwa tygodnie później w Stanford University staże rozpocznie druga, 40-osobowa grupa laureatów.

O miejsca w trzeciej edycji rządowego programu konkurowało łącznie 495 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii z całej Polski. W postępowaniu konkursowym wyłonionych zostało 160 finalistów trzeciej edycji. 80 z nich odbyło staże w Stanford University i University of California w Berkeley wiosną 2013 r.


Top 500 Innovators to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce, którego budżet sięga 35 mln zł. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd aż 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities). Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach uczestnicy programu uczą się, jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych. Ważną częścią kursu jest rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy programu obserwują także pracę zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotykają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital. W oparciu o doświadczenia Top 500 Innovators powstał program Brokerzy Innowacji.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików