Kolejne etapy współpracy polsko-chińskiej

środa, 13 stycznia 2016

O wspólnych projektach, platformach kooperacji i wymianie kadr naukowych rozmawiali dzisiaj prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego, oraz Xu Jian, ambasador Chin w Polsce.

Wiceminister i ambasador podsumowali dotychczasową współpracę między obydwoma krajami w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego. Omówili m.in. kwestie konkursów bilateralnych na wspólne projekty, a także wymiany studentów, doktorantów i pracowników akademickich.

Wizyta Ambasadora w MNiSW była też okazją do zaplanowania kolejnych inicjatyw, zarówno w ramach współpracy dwustronnej, jak i platformy Chiny – Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. W ubiegłym roku strona polska zorganizowała Dialog Edukacyjny 16 + 1 (z udziałem przedstawicieli 16 krajów Europy oraz Chin) oraz Polsko-Chińskie Forum Rektorów w Warszawie. Tegoroczne edycje tych wydarzeń zostaną zorganizowane w Chinach.

Rozmówcy podkreślili znaczenie rozwoju lektoratów języka polskiego w Chinach. Do działających już centrów języka polskiego w Pekinie, Kantonie, Harbin, Shenyang oraz Zhaoqing, strona polska chciałaby dołączyć polonistykę w Szanghaju.

Współpraca z Chinami w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego to element budowania polsko-chińskiego partnerstwa strategicznego.

Tagi: umiędzynarodowienie, Współpraca polsko-chińska

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików