Kilkudziesięciu wybitnych naukowców z nagrodami premiera

poniedziałek, 9 lutego 2015

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne z rąk premier Ewy Kopacz otrzymało dziś 44 wybitnych uczonych i dwa zespoły naukowe.

– Celem mojego rządu jest skrócenie dystansu cywilizacyjnego wobec Zachodu. Żeby tak się stało, nauka musi być na najwyższym poziomie. Dziś to się urzeczywistniło, bo nasi naukowcy wystawiają najlepszą wizytówkę Polsce, a ich odkrycia są znane na całym świecie – tak premier Ewa Kopacz zwróciła się do laureatów. Dodała przy tym, że w tym roku nakłady na naukę wzrastają o 10 proc.
– Chcemy by do 2020 r. wynosiły 2 proc. PKB i  jest to możliwe. Warto inwestować w wiedzę i naukę, bo przyczyniają one się do rozwoju gospodarki – mówiła szefowa rządu.

Sześciu naukowców otrzymało nagrody za osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Wśród nagrodzonych znaleźli się: prof. Janusz Bujnicki, prof. Lech Gardocki, prof. Roman Kaliszan, prof. Zofia Mitosek, prof. dr hab. Małgorzata Skorupa i prof. Jerzy Zabczyk.

– Te nagrody są dowodem na to, że nasza praca jest motorem postępu. Cieszę się, że w Polsce panuje tak dobra atmosfera dla nauki. Zaplecze i infrastruktura naszych uczelni i instytutów badawczych pozwała młodym uczonym na realizację ambitnych projektów badawczych i pracę w międzynarodowych zespołach – mówił prof. Roman Kaliszan, który zabrał głos w imieniu wyróżnionych naukowców.

Przyznano również nagrody za rozprawy habilitacyjne i za rozprawy doktorskie. Za „wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki” doceniono 10 naukowców. Za wyróżnione rozprawy doktorskie nagrodzono 28 naukowców.

W gronie laureatów za osiągnięcia naukowo-techniczne znalazł się zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyżewskiego – twórcy CYBEROKA oraz został zespół prof. Ryszarda Strzeleckiego, który pracuje nad zastosowaniem przemysłowym modułowych przekształtników dużej mocy, niskiego i średniego napięcia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików