Kazachstan: drugi szczyt ministrów nauki

środa, 28 czerwca 2017

Prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w MNiSW, wziął udział w drugim spotkaniu ministrów szkolnictwa wyższego i edukacji państw członkowskich UE i Azji Centralnej. Podczas szczytu przyjęto Deklarację Astańską. 

Dokument zawiera plan działań na rzecz reform w obszarze szkolnictwa wyższego na najbliższe lata, a także ustala następne posiedzenie ministrów na 2020 rok. Polska będzie zabiegała o to, by było ono zorganizowane w Warszawie.

W Warszawie w listopadzie tego roku odbędzie się z kolei konferencja poświęcona współpracy pracodawców z instytucjami szkolnictwa wyższego i zawodowego (Regional Conference Cooperation between Employers and HE and VET institutions). To kolejne kluczowe wydarzenie w ramach współpracy UE – Azja Centralna.

Polska – państwo wiodące w Platformie Edukacyjnej UE – Azja Centralna

Jednym z głównych elementów współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego i zawodowego między Unią Europejską a państwami Azji Centralnej jest Platforma Edukacyjna Unia Europejska – Azja Centralna. W trakcie odbywającego się w dniach 25 – 26 czerwca 2015 roku, pierwszego spotkania ministrów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw Azji Centralnej, Polska objęła rolę Państwa wiodącego (w zakresie szkolnictwa wyższego) w Platformie Edukacyjnej Unia Europejska – Azja Centralna, która jest częścią szerszej inicjatywy edukacyjnej Komisji Europejskiej dla państw Azji Centralnej. Partner Polski – Łotwa, objęła rolę państwa wiodącego w obszarze szkolnictwa zawodowego. Celem inicjatywy jest realizacja Strategii UE wobec Azji Centralnej, a więc promocja reform i modernizacji systemu szkolnictwa wyższego, wymiany naukowej i studenckiej, przekazywania europejskiego know-how w dziedzinie organizacji procesu edukacji.

Edukacja (w tym szkolnictwo wyższe i zawodowe) – to jeden z 6 priorytetowych kierunków współpracy między UE a państwami Azji Centralnej wyznaczonych przez  Strategię UE dla Azji Centralnej (lipiec, 2007 r.) główny dokument definiujący założenia unijnej polityki wobec regionu. W czerwcu tego roku Komisja Europejska wszczęła wstępne prace nad aktualizacją dokumentu.

Tagi: Aleksander Bobko, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików