Jubileusz na Uniwersytecie Szczecińskim

wtorek, 8 kwietnia 2014

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego ma 24 lata. W uroczystościach jubileuszowych połączonych z odsłonięciem tablicy upamiętniającej byłego marszałka województwa zachodniopomorskiego wziął udział dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW.

Podczas spotkania wiceminister wygłosił wykłady na temat współpracy pomiędzy samorządami, przedsiębiorstwami i uczelniami oraz finansowania nauki w perspektywie 2014-2020. Odbyła się też konferencja dotycząca możliwości oferowanych naukowcom przez Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług (nowoczesny ośrodek wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw, którego celem jest transfer wiedzy pomiędzy nauką i biznesem). Przedstawiono również ofertę laboratoriów badawczych oraz baz wiedzy.
W spotkaniu wzięli także udział Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, władze i przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego.
***
Historia Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego jest związana z rozwojem, od 1946 r., szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim. Od 1999 roku jednostka funkcjonuje jako Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Od 1992 r. posiada pełne prawa akademickie, uprawniające do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu profesora.
Więcej informacji - www.usz.edu.pl
  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików