Jeszcze tylko do końca września można zgłaszać swój udział w programach: Uniwersytet Młodych Wynalazców i Akademickie Centrum Kreatywności

czwartek, 18 września 2014

Edukacja kształtująca kreatywnych obywateli, rozbudzanie innowacyjności i zacieśnienie współpracy szkół i uczelni – to wspólny cel dwóch nowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na realizację najlepszych zgłoszonych w ich ramach projektów resort przeznaczy 4,5 mln zł. Uczelnie zainteresowane udziałem w programach mają czas na złożenie wniosków jeszcze do końca tego miesiąca.

Uniwersytet Młodych Wynalazców to program, który ma wzmocnić współpracę między szkołami i uczelniami. Będzie wspierać uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w rozwoju ich aktywności naukowej oraz pobudzać innowacyjność oraz kreatywność. W ramach programu uczniowie i ich nauczyciele będą mogli m.in. prowadzić wspólnie z kadrą akademicką projekty naukowe, korzystać z bibliotek uniwersyteckich oraz laboratoriów. Pod okiem profesorów młodzież stworzy wynalazki, wykona doświadczenia, przygotuje publikacje naukowe.

Budżet programu wynosi 2 mln zł, z czego maksymalnie 50 tys. zł trafi do każdego z czterdziestu jednostek wybranych w konkursie Uniwersytet Młodego Wynalazcy. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej i odczynników, a także pokryją koszty publikacji naukowych. Program potrwa do listopada 2015 r.

Z kolei w ramach programu Akademickie Centrum Kreatywności studenci – przyszli nauczyciele – będą uczyć się m.in. jak rozwijać w uczniach takie umiejętności jak praca w grupie czy rozwiązywanie problemów, a także jak radzić sobie z konfliktami w klasie, zarządzać grupą, tworzyć programy nauczania, projektować działania edukacyjne oraz kierować procesem kształcenia.

Akademickie Centra Kreatywności mają stać się placówkami, które wzorcowo kształcą nauczycieli w oparciu o najnowsze metody dydaktyki i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także upowszechniają aktualne metody dydaktyczne wśród pracujących nauczycieli. Akademickie Centra Kreatywności będą miały za zadanie opracować wzorcowe metody dydaktyczne pracy nauczyciela z uczniem z różnych przedmiotów. Metody te zostaną przetestowane w tzw. szkołach ćwiczeń (przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych), w których studenci będą odbywali praktyki. Najlepsze metody będą upowszechniane wśród pracujących nauczycieli. Budżet programu wynosi 2,5 mln zł, do każdej jednostki trafi nawet 250 tys. zł. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na zaproszenie profesorów wizytujących, potrzebne oprogramowanie oraz analizy.

Program zostanie zrealizowany wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i potrwa do listopada 2015.

Więcej informacji na temat programów:

Tagi: Kreatywny uczeń

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików