Jarosław Gowin gościem specjalnym podczas VII Europejskiego Kongresu MŚP

środa, 18 października 2017

Możliwości rozwoju i wyzwania, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami – o tym dyskutowano na VII Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, którego gościem specjalnym był minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

„Uwolnić biznes!” – to hasło przewodnie kongresu, będące postulatem przedsiębiorców, którzy opowiadają się za zmianą prawa, otwarciem się na nowe technologie i ekspansją zagraniczną. Podczas wydarzenia zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych, a także liczne spotkania i warsztaty z udziałem ekspertów z kraju i zagranicy.

Wsparcie polskich przedsiębiorstw

– Sukcesy Polski po 1989 roku w ogromnym stopniu są dziełem polskich przedsiębiorców, wynikiem ich zaangażowania i pracowitości, innowacyjności i skutecznego zarządzania – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Wiceprezes Rady Ministrów mówił o ograniczeniach, które często stoją na drodze do sukcesu przedsiębiorców. Biurokratyczne wymogi, niejasne przepisy, chaos podatkowy czy nieprzychylność niektórych urzędów to tylko część z nich. Minister podkreślił, że wsparcie rodzimych przedsiębiorstw to jeden z najważniejszych filarów działań obecnego rządu.

Czas na innowacje

– Z perspektywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego widzę także, że koniecznym warunkiem dalszego skoku cywilizacyjnego Polski i konsekwentnego podnoszenia poziomu życia Polaków jest rozwój nauki i badań. Nie zbudujemy silnej gospodarki bez innowacyjnych technologii i produktów, które mogłyby sprzedawać polskie przedsiębiorstwa – mówił Jarosław Gowin.

Wicepremier przedstawił trzy przykłady realizowanych bądź przygotowywanych inicjatyw ministerstwa, które łączą naukę z gospodarką.

Studia dualne „PO WER”

Pierwszą z nich jest konkurs pod nazwą „Studia dualne” (PO WER), którego celem jest upowszechnienie modelu takich studiów na kierunkach o profilu praktycznym. Przedsiębiorcom da to możliwość wyszkolenia pracowników o odpowiednich umiejętnościach i wiedzy we współpracy z uczelniami. Projekt przewiduje opracowanie i realizację programów kształcenia prowadzonego równolegle w formie zajęć dydaktycznych na uczelni i praktycznych u pracodawcy. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł, a skorzystać mogą z niego zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

Wyniki konkursu MNiSW ogłosi wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój już w listopadzie.

Program praktyk zawodowych w PWSZ (PO WER)

W podobnym kierunku zmierza uruchomiony już w 2016 r roku „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. W projekcie docelowo weźmie udział około 7 000 studentów, którzy w ramach działań uczelni wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego będą uczestniczyć w rozszerzonych 6-miesięcznych praktykach zawodowych. Pomoże to rozwijać kompetencje studentów, zwiększy elastyczność uczelni w zakresie tworzenia programów kształcenia oraz zacieśni współpracę między pracodawcami a uczelniami. Budżet projektu wynosi ponad 135 mln złotych.

Doktorat wdrożeniowy

– To jeden z naszych okrętów flagowych. To klasyczne rozwiązanie WIN – WIN, na którym zyskują wszyscy. Młody doktorant – ma pracę, dodatkowe stypendium, zdobywa bezcenne doświadczenie. Jego uczelnia – otrzymuje dofinansowanie, rozwija doskonałość badawczą, otwiera się na współpracę z biznesem. Przedsiębiorca – może liczyć na ulgi, zyskuje innowacyjne patenty, zostawia w tyle konkurencję – mówił minister Gowin.

Doktorat wdrożeniowy to program realizowany w drodze corocznego konkursu ogłaszanego przez ministerstwo. Jednostki naukowe otrzymują (maksymalnie na 4 lata) środki na dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej oraz na stypendium doktoranckie w wysokości 2450 zł miesięcznie.

Dialog przedsiębiorców z politykami

Jarosław Gowin przypomniał, że zaproponowane przez MNiSW programy powstały dzięki współpracy z przedstawicielami uczelni i przedsiębiorcami. Podkreślił, że celem spotkań takich jak VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw powinno być właśnie uważne wysłuchanie postulatów przedsiębiorców, by potem przekładać je na konkretne przepisy i programy oraz przeforsować ich uchwalenie.

List intencyjny połączy innowacyjne ekosystemy Polski i Nevady

Podczas Kongresu  Małych i Średnich Firm w Katowicach podpisany został list intencyjny, który pozwoli na łączenie innowacyjnych ekosystemów Polski i Nevady. Premier Jarosław Gowin i Gubernator Nevady Brian Sundoval zadeklarowali stworzenie programu, dzięki któremu możliwe będzie rozpoczęcie współpracy pomiędzy firmami i instytucjami z Polski i Nevady w szeroko rozumianym obszarze innowacyjności, w tym komercjalizacja oferowanych rozwiązań technologicznych oraz wspieranie kooperacyjnych form działalności badawczo-rozwojowej Nevady i Polski.

Dzięki programowi wyłonione w konkurencyjnej procedurze, zarejestrowane w Polsce, młode firmy technologiczne mogłyby uczestniczyć w programie akceleracyjnym na rynku amerykańskim, przy wykorzystaniu instytucji i związanych z nimi mentorów ze stanu Nevada. Współpraca Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  i Stanu Nevada to pionierski przykład współpracy polskiej administracji z administracją stanową.  

Nevada, z uwagi na doświadczenia w zmianie strategii rozwoju gospodarki w kierunku innowacji, jest jednym ze stanów, z którymi Polska zamierza intensyfikować współpracę. Szczególnie interesujące mogą być dokonania firm z Nevady tworzących systemy autonomiczne dla bezzałogowych pojazdów powietrznych oraz naziemnych, innowacyjne technologie wodne z uwzględnieniem obszaru zarządzania wodą oraz innowacyjne rozwiązania w obszarze konkurencyjnych gier elektronicznych. Planowane są kolejne podobne przedsięwzięcia.        

Tagi: Jarosław Gowin, ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego , MŚP

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików