Inwestujemy w młode zdolne pokolenie

środa, 12 lutego 2014

Cztery miliony złotych – tyle wynosi budżet II edycji „Generacji Przyszłości”, programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla szczególnie utalentowanych studentów.

„Generacja Przyszłości” to program resortu nauki adresowany do studiujących na naszych uczelniach młodych wynalazców, konstruktorów, programistów i innowatorów, którzy będą reprezentować Polskę na międzynarodowych zawodach i konkursach. Całkowity budżet programu „ Generacja Przyszłości” wynosi  11 mln zł. W puli tegorocznej edycji znajdują się cztery mln zł.

Laureaci I edycji programu „Generacja Przyszłości” mają na swoim koncie wiele sukcesów. Pojazd „Kropelka” z Politechniki Warszawskiej, który zwyciężył zawody Shell Eco-Marathon 2013, łazik marsjański Hyperion z Politechniki Białostockiej, który wygrał prestiżowy konkurs University Rover Challenge 2013 w USA, czy wreszcie studenci z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy stanęli na podium 37. Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym (ACM ICPC). To tylko parę przykładów studenckich projektów, które zawojowały w ubiegłym roku światowe konkursy.

W II edycji „Generacji Przyszłości”  studenci mogą liczyć na wsparcie indywidualne w wysokości nawet 100 tys. zł lub zespołowe – do 400 tys. zł. Otrzymane pieniądze będą mogli przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych m.in. z wyjazdami na światowe zawody, ale też dobre przygotowanie do konkurowania z rówieśnikami z innych państw, zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej, odczynników lub innych środków niezbędnych do realizacji projektu. W ramach całego programu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakłada wyróżnienie maksymalnie 50 projektów. W tym w ramach konkursu zostanie sfinansowanych maksymalnie 17 projektów.

O przyznanie funduszy może ubiegać się podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub zespół studentów. Każdy wniosek  zostanie oceniony przez specjalny zespół.

Wsparcie mogą otrzymać studenci, którzy nie ukończyli 25. roku życia, a szczególnie premiowani będą laureaci nagród lub wyróżnień w olimpiadach i konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym w czasie studiów oraz wcześniej, w szkole ponadgimnazjalnej.

Wnioski konkursowe należy składać za pomocą formularza ogólnego Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP do dnia 24 marca 2014 r. http://www.nauka.gov.pl/e-urzad/wybor-procedury-elektronicznej-instrukcje.html

Szczegółowe warunki udziału w konkursie można znaleźć na:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-konkursu-w-ramach-programu-pod-nazwa-generacja-przyszlosci_20140212.html

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików