Intensywniejsza wymiana akademicka i język polski w Hanoi

poniedziałek, 27 listopada 2017

W ubiegłym roku akademickim na siedmiu polskich uczelniach studiowało 286 studentów z Socjalistycznej Republiki Wietnamu. Dzięki nowemu porozumieniu w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które zostanie podpisane w tym tygodniu przez wicepremiera Jarosława Gowina w Hanoi, w przyszłości ma być ich nad Wisłą jeszcze więcej.

Polskie dyplomy kluczem do sukcesu w Wietnamie

Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, rozpoczął właśnie wizytę w Wietnamie. Jednym z pierwszych punktów wizyty polskiej delegacji na Półwyspie Indochińskim będzie spotkanie z wietnamskimi absolwentami polskich uczelni w Hanoi. Dzięki dyplomom, które uzyskali w polskich szkołach wyższych, wielu z nich znajduje zatrudnienie na wysokich szczeblach administracji rządowej.

W roku akademickim 2016/17 na siedmiu polskich uczelniach posiadających umowy o współpracy z uczelniami wietnamskimi – m.in. na AGH w Krakowie, czy Politechnice Wrocławskiej – studiowało 286 studentów z Wietnamu. To może się wkrótce zmienić.

Wymiana akademicka i język polski w Hanoi

Resort nauki podjął starania o zaktualizowanie ram współpracy międzynarodowej (regulowane dotychczas przez umowę z 2005 roku) poprzez zawarcie z władzami wietnamskimi nowego porozumienia. Dzięki niemu więcej studentów – zarówno z Polski, jak i z Wietnamu – będzie mogło uczestniczyć w wymianie akademickiej.

Oprócz porozumienia podpisany zostanie również list intencyjny między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem w Hanoi o możliwości nauczania języka polskiego. To pierwszy krok do otwarcia w Wietnamie pierwszego wydziału studiów polskich.

Porozumienie kluczem do współpracy

Porozumienie między Ministrem Nauki  i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Kształcenia Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego pozwoli rozszerzyć i zintensyfikować bilateralne kontakty akademickie. Obejmie ono między innymi obszar wymiany studenckiej i naukowej, pozwoli porównać doświadczenia w zakresie problematyki szkolnictwa wyższego oraz wzajemnie promować języki, historię i kulturę obu zaangażowanych krajów. 

Nauka i innowacje dla przemysłu

Misją ministerstwa nauki jest też pomoc w podniesieniu innowacyjności Wietnamu oraz rozbudowania tam systemu B+R. Tym zagadnieniom poświęci swoje wystąpienie Jarosław Gowin na Polsko-Wietnamskim Forum Gospodarczym.

Wietnam. Współpraca dla eksportu i wymiany doświadczeń. 

Premier Jarosław Gowin w dniach 26 listopada - 1 grudnia uczestniczy w wizycie państwowej prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wraz z małżonką w Socjalistycznej Republice Wietnamu. Wietnam uznawany jest za jeden najważniejszych pozaeuropejskich rynków dla polskiego eksportu oraz partnerów w wymianie gospodarczej i naukowej.

Tagi: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umiędzynarodowienie, Jarosław Gowin, Andrzej Duda, innowacje, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików