Innowacje społeczne - od idei do upowszechniania efektów

piątek, 24 października 2014

Rozwój innowacji społecznych w Polsce, sposoby pozyskiwania wiedzy w tym zakresie i praktyczne wskazówki z zakresu projektowania oraz upowszechniania innowacji – to główne tematy dyskusji podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Innowacje społeczne – od idei do upowszechniania efektów”.

Spotkanie z udziałem podsekretarza stanu w MNiSW dr. hab. Jacka Gulińskiego odbyło się 24 października w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. – Rok temu spotkaliśmy się na terenie Ministerstwa Gospodarki i dyskutowaliśmy o tym, czym są innowacje społeczne i czemu służą. Dzisiaj idziemy dalej – rozpatrujemy studia przypadku i dyskutujemy o uwarunkowaniach procesu dyfuzji tych innowacji – powiedział   wiceminister nauki.

Rozwój innowacyjnych społeczeństw to jedno z ważnych wyzwań Horyzontu 2020 – największego w historii programu finansowania badań naukowych w Europie. Jego budżet do 2020 roku to prawie 80 miliardów euro. Unia Europejska kładzie szczególnie silny nacisk na budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem oraz na połączenie

doskonałości naukowej ze świadomością i odpowiedzialnością społeczną. Wyniki badań naukowych powinny służyć społeczeństwu, a informacja o efektach badań naukowych powinna być dostępna dla wszystkich zainteresowanych - takie podejście do nauki ma przyczynić się do znalezienia odpowiedzi na wyzwania społeczne i cywilizacyjne. Rozwijanie w Polsce innowacyjnej otwartej nauki jest ważnym zadaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizowane jest ono poprzez wprowadzanie rozwiązań legislacyjnych (tzw. uwłaszczenie naukowców), uruchomianie różnego rodzaju programów finansujących rozwijanie innowacyjności (np. Brokerzy Innowacji, Inkubator Innowacyjności). Warto też wspomnieć, że wsparciu innowacji społecznych dedykowany jest specjalny program realizowany przez agencję wykonawczą MNiSW – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W programie tym finansowane są działania podejmowane przez sektor nauki, otoczenie gospodarcze, organizacje pozarządowe bazujące na najnowszych osiągnięciach nauki i techniki.

W pierwszej części konferencji uczestnicy rozmawiali na temat źródeł pozyskiwania informacji dotyczących innowacyjności społecznej i innowacji społecznych oraz możliwości określenia zakresu dyfuzji tych innowacji. W ramach panelu zaprezentowano studia przypadków wdrożeń innowacji społecznych w Polsce. Druga część, przeprowadzona w formie warsztatów, dotyczyła projektowania innowacji społecznych. Celem warsztatów była wymiana poglądów oraz przekazanie praktycznej wiedzy dzięki wspólnemu projektowaniu innowacji społecznych - od pomysłu do upowszechniania efektów.

Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem wicepremiera, ministra gospodarki – Janusza Piechocińskiego, minister nauki i szkolnictwa wyższego – prof. Leny Kolarskiej Bobińskiej oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Iwony Wendel.

Jego organizatorami byli Akademia Leona Koźmińskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Konferencja naukowa „Innowacje społeczne – od idei do upowszechniania efektów”

zobacz pełną galerię

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików