INNoship – kurs na innowacje w polskim przemyśle stoczniowym

środa, 7 marca 2018

Pierwszy konkurs w ramach pilotażu programu sektorowego INNOship ogłosiło właśnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza MNiSW. Przedsięwzięcie, którego pomysłodawcą jest Związek Pracodawców Forum Okrętowe, ma za zadanie wspomóc prace badawczo-rozwojowe w przemyśle stoczniowym. W konferencji wziął udział wiceminister nauki Piotr Dardziński.

W gmachu Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni miało miejsce ważne dla środowiska polskich stoczniowców spotkanie. Jego celem było ogłoszenie programu sektorowego INNOship. Uczestnikami spotkania byli Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBiR, Jerzy Czuczman, prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe, oraz Paweł Lulewicz, wiceprezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy ekonomicznej.

Reaktywacja przemysłu stoczniowego

Według Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego odbudowa przemysłu stoczniowego jest jednym z priorytetów działań rządu.W Polsce mamy wspaniałe tradycje stoczniowe oraz dobrze wykształconych inżynierów. Jeżeli do tego dodamy zwiększenie nakładów na badania i rozwój, osiągniemy nasz cel: przemysł stoczniowy znów może stać się wizytówką polskiej gospodarki – powiedział Gowin.

Głównym zadaniem programu INNOship jest wspieranie innowacyjności produktowej i technologicznej oraz działalności badawczo-rozwojowej, które doprowadzi do wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu stoczniowego. Plan ma zostać zrealizowany do 2023 roku. Program INNOship przewiduje finansowanie innowacyjnych projektów w zakresie projektowania i produkcji jednostek pływających, w tym m.in. nowych systemów zasilania w energię, a także nowatorskich technologii wspierających infrastrukturę stoczniową oraz portową.

INNOship w szczegółach

Pierwszy etap programu INNOship potrwa 2 lata. Zaplanowano przeprowadzenie dwóch konkursów o łącznym budżecie ok. 240 mln złotych. Nabór wniosków w pierwszym konkursie rozpocznie się już 30 kwietnia i potrwa do 29 czerwca 2018 r. O dofinansowanie mogą się starać przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw, które zamierzają realizować eksperymentalne prace rozwojowe oraz badania przemysłowe w regionach słabiej rozwiniętych.

Innowacja z myślą o innowacji

Jak zauważył dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski, jest to pierwszy program sektorowy kierowany do branży stoczniowej i pierwszy w Polsce kompleksowy projekt związany z finansowaniem prac badawczo-rozwojowych w tym sektorze.

Projekt nie powstałby, gdyby nie zaangażowanie środowiska stoczniowców, reprezentowanego przez Związek Pracodawców Forum Okrętowe. Zrzesza on stocznie produkcyjne i remontowe, dostawców usług, producentów wyposażenia okrętowego oraz inne firmy i instytucje aktywne w branży przemysłu stoczniowego. – Mamy ambicję, aby konkurować z najlepszymi, a to będzie możliwe tylko wtedy, gdy postawimy na innowacje – powiedział Jerzy Czuczman, Prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe.

Te słowa potwierdził również Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego: – Program jest odpowiedzią na potrzeby pracodawców związanych z rynkiem stoczniowym. To oni dali impuls do stworzenia projektu, który umożliwi lepsze prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Dziś przemysł stawia na wiedzę i innowacje, ponieważ wie, że to one mogą być źródłem przewagi konkurencyjnej.

Tagi: Piotr Dardziński, NCBR, Konkurs NCBR

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików