Inkubatory Innowacyjności: jak polskie uczelnie poradziły sobie z komercjalizacją badań?

środa, 16 grudnia 2015

By ułatwić polskim jednostkom naukowym współpracę z przedsiębiorstwami i umożliwić skuteczną komercjalizację wyników badań, w 2013 r. MNiSW rozpoczęło program Inkubatory Innowacyjności. Przyszedł czas nad posumowanie programu, w którym wziął udział również minister odpowiedzialny za innowacje dr Piotr Dardziński.

Inkubatory Innowacyjności powstały, by ułatwić jednostkom naukowym zarządzanie wynikami badań naukowych oraz ich komercjalizację. Dodatkowe finansowanie umożliwiło szeroko zakrojoną promocję osiągnięć naukowych i nawiązanie bliskiej współpracy z firmami.
W konkursie mogły wziąć udział jednostki, które były w stanie pochwalić się osiągnięciami m.in. we wdrażaniu innowacji. Niezbędnym minimum było zgłoszenie 15 wynalazków i wzorów użytkowych oraz skomercjalizowanie czterech technologii w latach 2009-2013.
Z 21 jednostek, które przystąpiły do konkursu, MNiSW udzieliło wsparcie 14. Łączne dofinansowanie wyniosło ponad 19,5 mln zł. Każda z uczelni mogła otrzymać maksymalnie 1,5 mln zł. Realizacja projektów trwała do 30 września 2015 r.
Dofinansowane jednostki realizowały cztery rodzaje zadań. Były to: współpraca z przedsiębiorstwami, przygotowanie projektów komercjalizacji, zarządzanie działalnością technologiczną oraz prace przedwdrożeniowe (m.in. testy laboratoryjne).
Podstawową formą współpracy z firmami okazały się różnego rodzaju spotkania networkingowe, w których uczestniczyli przedstawiciele świata nauki i biznesu. Jednostki organizowały także wizyty w przedsiębiorstwach zainteresowanych kooperacją z uczelniami oraz wyjazdy do zagranicznych ośrodków.
Jednostki kładły duży nacisk na promocję ofert technologicznych uczelni. Oprócz konferencji i prezentacji wybranych wynalazków, przygotowywały także publikacje, raporty, strony internetowe oraz filmy promocyjne. W niektórych ośrodkach regularnie opracowywane były newslettery, zawierające informacje o bieżących postępach badawczych.
Dzięki podejmowanym przez uczelnie działaniom udało się założyć 9 spółek spin off, a cztery są w trakcie tworzenia. Zawarto także szereg umów licencyjnych oraz umów o współpracy z otoczeniem.
Podstawą do tworzenia projektów komercjalizacyjnych były ekspertyzy i analizy dotyczące potencjału rynkowego opracowywanych rozwiązań. Bardzo często jednostki tworzyły również obszerne raporty i bazy danych, które umożliwiają przygotowanie strategii wdrażania dla wybranych technologii.
Zaangażowane w program uczelnie prowadziły bieżący monitoring potrzeb rynku, użyteczności własnych projektów oraz postępów prac nad konkretnymi technologiami. Pozwoliło to jednostkom na skuteczne wspieranie naukowców i promowanie wyników B+R. Dzięki zwróceniu uwagi na ochronę patentową, wzrosła liczba dokonywanych patentów (149 krajowych i 115 międzynarodowych).

Lista dofinansowanych ośrodków:

 • Uniwersytet Warszawski Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii,
 • Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Jagielloński Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu,
 • Politechnika Śląska Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
 • Politechnika Gdańska Centrum Transferu Wiedzy i Technologii,
 • Politechnika Rzeszowska Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza Centrum Transferu Technologii,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
 • Politechnika Lubelska Lubelskie Centrum Transferu Technologii,
 • Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii,
 • Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Tagi: innowacyjność, Piotr Dardziński, Inkubator Innowacyjności

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików