II Kongres Klastrów Polskich

wtorek, 20 maja 2014

Działalność klastrów w Polsce trwa ponad 10 lat. O ich roli, kondycji, wspieraniu i rozwoju u progu nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 rozmawiali podczas II Kongresu Klastrów Polskich eksperci z kraju i zagranicy, m.in. dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW.

Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej i wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. Organizatorami kongresu są Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej i Związek Pracodawców Klastry Polskie.

– Klastry to organizacje, które wspólnie dla rozwoju regionów skupiają przedsiębiorców, lokalny biznes oraz samorządy lokalne po to, aby młodzi ludzie mogli żyć i kształcić się w swoich regionach – mówił na konferencji poprzedzającej kongres Bartłomiej Bodio, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej. Dodał, że w Polsce prowadzi działalność ok. 200 klastrów, które zrzeszają największe przedsiębiorstwa, powiaty i uczelnie. –  Najbliższa perspektywa finansowa 2014-2020 przeznacza gigantyczne środki na innowacyjność przedsiębiorstw, tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost gospodarczy. I właśnie klastry są idealnym narzędziem, które może wykorzystać środki unijne w tej zbliżającej się perspektywie finansowej – powiedział B. Bodio. Zdaniem Wojciecha Materny, wiceprezesa Związku Pracodawców Klastry Polskie, politykę rozwoju klastrów należy wspierać, ponieważ służy ona rozwojowi gospodarczemu na całym świecie.

– Gospodarka potrzebuje dzisiaj tego, żeby w oparciu o modernizujący się przemysł i naszą gospodarkę tworzyły się dobre miejsca pracy aktywnych ludzkich umysłów – powiedział Janusz Piechociński, otwierając II Kongres Klastrów Polskich. – Stać nas na to, ponieważ mamy jeden z największych potencjałów naukowych, co dziesiąty studiujący Europejczyk jest Polakiem, mamy ponad 100 tysięcy pracowników naukowych. To jest potencjał, który chcemy dobrze wykorzystać.

Zjazd podzielono na cztery panele tematyczne. Podczas pierwszego, zatytułowanego „Nauka – administracja – przemysł. Razem dla innowacji", naukowcy, politycy i przedsiębiorcy rozmawiali o znaczeniu innowacji dla gospodarki. Mówili o swoich doświadczeniach związanych ze współpracą nauki i przedsiębiorców, a także o sukcesach i wyzwaniach w tym zakresie. Kongres był okazją do omówienia spraw związanych z funduszami europejskimi i wsparciem krajowym dla klastrów na rzecz innowacji. Dyskutowano o generowaniu wzrostu ruchu turystycznego i współpracy w tym zakresie. Pozwoliłoby to na realizację projektów naukowych, inwestycyjnych i promocyjnych w poszczególnych regionach. Uczestnicy spotkania podzielili się też swoimi doświadczeniami z działalności klastrowej w różnych branżach i zastanawiali się, w jaki sposób wspierać innowacyjność w każdej z tych grup.

– Sektor nauki przenika klastry – mówił podczas kongresu dr hab. Jacek Guliński – albo poprzez działalność badawczo-rozwojową, którą przedsiębiorcy prowadzą na terenie swoich firm, albo poprzez instytucje sektora nauki, które są członkami klastra lub z nim ściśle współpracują. Nauka ciągle jest w nich obecna. – Przed naszym krajem w latach 2014-2020 stoją dwa duże, korzystne dla biznesu i nauki wyzwania. To realizacja programu Horyzont 2020 i efektywne wykorzystanie funduszy strukturalnych – dodał wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

W kongresie wzięli udział przedstawiciele świata biznesu, polityki, nauki, władze samorządowe oraz specjaliści, eksperci i koordynatorzy klastrów z całej Polski. Uczestnikami wydarzenia byli także reprezentanci klastrów m.in. z USA, Węgier i Serbii.

Dodatkowe informacje na oficjalnej stronie kongresu.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików