I Polsko-Amerykański Most Innowacji pod patronatem MNiSW

poniedziałek, 28 października 2013

Polsko-Amerykański Most Innowacji to wspólna inicjatywa Konsulatu Generalnego USA, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz absolwentów Programu Top 500 Innovators.  W otwarciu spotkania 28 października wzięła udział prof. Maria Elżbieta Orłowska, sekretarz stanu w MNiSW.

Przedsięwzięcie, odbywające się 28 i 29 października w Krakowie, ma promować współpracę nauki z biznesem (na przykładzie wzorców amerykańskich), zachęcać młodych ludzi do podejmowania działalności innowacyjnej i przedstawić różne aspekty rozwijania kultury innowacyjności. Ma przybliżyć uczestnikom inicjatywę TOP 500 Innovators, największego rządowego programu wspierania innowacyjności w nauce i przyczynić się do stworzenia platformy wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami z Polski i USA, a także studentami i pracownikami centrów transferu technologii. Jego celem jest też omówienie zagadnień promocji przedsiębiorczości, start-upów i wdrożenia amerykańskich rozwiązań w polskich realiach.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików