I etap konkursu TANGO 1 rozstrzygnięty

wtorek, 10 czerwca 2014

Od wyników badań teoretycznych po ich praktyczne zastosowanie w postaci nowych produktów i technologii na rynku – takie możliwości daje TANGO 1. Dziś poznaliśmy wyniki I etapu konkursu, który wspólnie realizują dwie agencje podległe Ministerstwu Nauki – Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Spośród niemalże 200 wniosków zakładających wdrażanie wyników badań podstawowych w życiu społecznym i gospodarce, do drugiego etapu konkursu TANGO 1 przeszło 79 projektów. Każdy z nich może potrwać maksymalnie 3,5 roku i otrzymać do 1,25 mln zł wsparcia.

– Do tej pory nie było w polskim systemie finansowania nauki możliwości płynnego przejścia od badań podstawowych, a więc teoretycznych, do badań stosowanych, czyli tych bardziej praktycznych. Wspólnie z NCBR postanowiliśmy wypełnić tę lukę – podkreśla prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

– Jakość badań i szybkość transferu wiedzy z nauki do przemysłu to czynniki warunkujące konkurencyjność naszej gospodarki. Wspólnie z NCN wyłaniamy najlepsze projekty badawcze, które mają szansę na komercjalizację. Chcemy przekuć potencjał naszych zespołów badawczych w rynkowy sukces  – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Realizacja projektu finansowanego w ramach konkursu TANGO 1 przebiega w dwóch fazach: koncepcyjnej i badawczo-rozwojowej. Pierwsza z nich zakłada stworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych. W tej fazie konieczne będzie pozyskanie partnera zainteresowanego wdrożeniem wyników lub współfinansowaniem fazy badawczej (B+R), zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej wyników badań oraz przeprowadzenie analiz rynkowych diagnozujących zapotrzebowanie na rozwiązanie będące przedmiotem projektu. Faza badawcza (B+R) obejmuje realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych.

Rozpoczęcie naboru wniosków pełnych, które będą oceniane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jest planowane w terminie 60 dni od publikacji listy rankingowej wniosków wstępnych.

Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do II etapu konkursu TANGO 1

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików