Horyzont 2020: rusza nabór ekspertów

piątek, 6 grudnia 2013

Już w połowie grudnia ogłoszone zostaną pierwsze konkursy w nowym programie ramowym finansowania badań w Unii Europejskiej Horyzont 2020. Komisja Europejska ogłosiła nabór ekspertów – zachęcamy polskich naukowców do rejestracji!

Rozpoczął się nabór ekspertów, którzy będą wspierać Komisję Europejską w realizacji nowego programu ramowego finansowania badań i innowacji w Europie – Horyzont 2020. – Zachęcam polskich naukowców do włączenia się w te prace. To unikalna szansa, by poznać mechanizmy aplikowania o granty i mieć realny wpływ na kreowanie polityki badawczo-rozwojowej Unii – podkreśla minister nauki, prof. Lena Kolarska- Bobińska.

Pierwsze konkursy w ramach Horyzontu 2020 ruszą już 11 grudnia. Komisja Europejska poszukuje niezależnych ekspertów, którzy będą nie tylko oceniać wnioski w nowym  programie, ale także oceniać sam program oraz politykę badawczo-rozwojową i proinnowacyjną UE.

Rejestracja w bazie ekspertów będzie trwała przez cały okres trwania programu Horyzont 2020. Oprócz naukowców różnych dziedzin i dyscyplin, KE chce pozyskać także ekspertów sektora gospodarki, biznesu, usług.

Więcej informacji o współpracy z KE oraz zasadach rejestracji w roli eksperta jest dostępnych na stronie internetowej:  http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-221113

Udział najlepszych polskich ekspertów w dalszych pracach nad wdrożeniem programu ramowego pomoże polskim ośrodkom naukowym zdobyć doświadczenie w zakresie aplikowania o środki w programach międzynarodowych. Europejskie doświadczenia mogą być też pomocne w aplikowaniu o fundusze z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), który będzie komplementarny wobec „Horyzontu 2020" w zakresie powiązania badań i ich wdrożeń ze sferą gospodarki.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików