Granty na granty – dziś rusza nabór wniosków

czwartek, 1 marca 2018

Jednostki naukowe i uczelnie, które ubiegały się o granty unijne, a ich projekty otrzymały wysoką ocenę merytoryczną, mogą starać się o dodatkowe środki finansowe. Nabór wniosków do programu „Granty na granty – promocja jakości II” potrwa do 31 października 2018 roku.

Jednostki mogą ubiegać się o środki, jeśli ich wnioski projektowe otrzymały w 2018 r. ocenę na poziomie co najmniej progu Threshold (w przypadku konkursów KE), a w przypadku wniosków o grant ERC – przeszły do II etapu konkursu.

Najistotniejsze zmiany względem poprzedniego programu („Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”) polegają ponadto na:

  • rozszerzeniu grona adresatów programu o jednostki naukowe lub uczelnie:

a) samodzielnie wnioskujące o grant UE,
b) wnioskujące do KE o realizację projektu w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (nie określono wymagalnej liczby partnerów),
c) ubiegające się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND,
d) ubiegające się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC,

  • dopuszczeniu możliwości uwzględnienia we wnioskowanej kwocie środków na premię uznaniową dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces przygotowania wniosku projektowego do KE. Jednocześnie nie można ubiegać się o refundację kosztów wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Więcej informacji o programie znaleźć można pod tym adresem.

Tagi: Granty na granty, ERC, Komisja Europejska

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików