Gowin: z modelem studiów dualnych wiążemy duże nadzieje

poniedziałek, 5 marca 2018

Innowacyjna, oparta na wiedzy gospodarka wymaga wysoko wykwalifikowanych absolwentów, którzy – wchodząc na rynek pracy – mogą pochwalić się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale i praktyczną. Taki właśnie efekt zakłada model kształcenia przemiennego. W drugiej edycji konferencji poświęconej edukacji dualnej wziął udział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Cel: program kształcenia ma odpowiadać rynkowi pracy

– Naszym celem jest precyzyjniejsze dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku. Studia dualne pozwalają efektywnie łączyć naukę z pracą przez równoczesny udział w zajęciach dydaktycznych na uczelni i zatrudnienie w zakładzie pracy. Dzięki temu studenci szybciej i skuteczniej przyswajają nowe umiejętności – powiedział w Gliwicach podczas Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Studia dualne wpisują się z jednej strony w kontekst Planu Odpowiedzialnego Rozwoju, a z drugiej – w kontekst strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Gowin zaznaczył, że jego resort konsekwentnie wdraża zmiany, które mają podnieść jakość kształcenia na polskich uczelniach. – Dzięki Konstytucji dla Nauki i ustawom innowacyjnym uczelnie już niedługo uzyskają nowe możliwości działania. Przygotowaliśmy m.in. regulacje dotyczące studiów dualnych, wiążemy z tym modelem duże nadzieje – dodał wicepremier.

Wsparcie programów studiów dualnych – konkurs NCBR

W grudniu 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza resortu nauki, ogłosiło konkurs grantowy, którego celem jest dostosowanie programów nauczania do oczekiwań przyszłych pracowników i ich pracodawców. Receptą na sukces ma być efektywne połączenie nauki z pracą, dzięki realizacji programów kształcenia przemiennego. Budżet konkursu wynosi 100 mln złotych. O środki te ubiegać mogły się publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, kształcące co najmniej 200 studentów stacjonarnych. NCBR szacuje, że efektem konkursu powinno być podniesienie kompetencji co najmniej 1750 osób.

W ubiegłym tygodniu zakończył się nabór wniosków – wkrótce na stronach NCBR-u zostaną opublikowane wyniki konkursu.

II Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL

Konferencję zorganizowały Politechnika Śląska wraz z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Miastem Gliwice. Podczas Konferencji Edukacja Dualna – EDUAL prezentowane i dyskutowane były przykłady edukacji dualnej w uczelniach polskich. Jedna z sesji poświęcona była dobrym praktykom, realizowanym przez zagraniczne szkoły wyższe. W trakcie konferencji poruszane były także tematy dotyczące centrów kompetencji Przemysłu 4.0 oraz kadr kształconych na potrzeby tych centrów. Powołano również pierwsze w Polsce Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0.

Tagi: Jarosław Gowin, Praktyki, doświadczenie                                          w pracy, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików