Gowin: umowy z Wietnamem to kolejny krok w stronę umiędzynarodowienia polskiej nauki

środa, 29 listopada 2017

Podpisanie porozumień dwustronnych promujących współpracę dotyczącą nauki i szkolnictwa wyższego, gospodarki oraz biznesu – to ważne punkty dobiegającej końca wizyty polskiej delegacji w Wietnamie. Parze prezydenckiej towarzyszył m.in. wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Stawiamy na umiędzynarodowienie polskiej nauki

– Umiędzynarodowienie polskiego systemu szkolnictwa wyższego jest kluczowym warunkiem podniesienia jakości kształcenia. Gwarantuje nabycie przez studentów kompetencji, które są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym zglobalizowanym świecie, a ponadto – jest szansą na zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskiej nauki – mówił podczas wizyty w Wietnamie minister Jarosław Gowin. – Współpraca badawcza pomiędzy Polską i Wietnamem – na przykład w sektorach budownictwa okrętowego, ochrony środowiska i biomedycyny, jest doskonałym przykładem takich działań – dodał wiceprezes Rady Ministrów.

Wietnamczycy korzystają z osiągnięć polskiej nauki

Współpraca naukowa i badawcza między Polską a Wietnamem rozwija się już od wielu lat. Oba kraje prowadzą wspólne badania w sektorze budownictwa okrętowego (przykładem jest współpraca Wietnamu z Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku) oraz medycyny (z partnerem wietnamskim współpracuje Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi).

Szansa dla studentów

Współpraca polsko-wietnamska zaczyna się już na poziomie uczelni i wymiany studenckiej. Wspólne programy kształcenia studentów mają w swojej ofercie Akademia Morska w Gdyni i Vietnam Maritime University w Haiphong. W zakresie fizyki współdziałają Uniwersytet Zielonogórski z Hong Duc University. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zawarła ponad 5 umów z wietnamskimi instytucjami naukowo-badawczymi,  m.in. z Vietnam National University w Ho Chi Minh, które dotyczą obszarów biomedycyny, mechatroniki, IT, zarządzania i nauk humanistycznych.

AGH współpracuje także z najlepszym wietnamskim uniwersytetem prywatnym, czyli Binh Duong University, w zakresie zarządzania, budownictwa podziemnego, ekologii, biomedycyny i nauk humanistycznych. Geoturystyki, geodecji i górnictwa dotyczy z kolei współpraca z Hanoi University of Mining and Geology.

Polskie uniwersytety kuźnią wietnamskich kadr

Wielu Wietnamczyków – absolwentów polskich uczelni – po powrocie do kraju pełni ważne funkcje w życiu politycznym, administracji publicznej czy przemyśle. Przykładem są m.in. Doan Van Kien, prezes VINACOAL Państwowego Przedsiębiorstwa Węglowego Wietnamu i Pham Thanh Binh, dyrektor naczelny Zjednoczenia Przemysłu Stoczniowego VINASHIN, którzy nauki pobierali nad Wisłą.

Obecnie najwięcej studentów z Wietnamu studiuje na Uniwersytecie Warszawskim (kierunki ekonomiczne), Politechnice Warszawskiej (kierunki informatyczne) i na Uniwersytecie Zielonogórskim (fizyka).

Nowe możliwości współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Wizyta ministra Jarosława Gowina w Wietnamie zaowocowała zawarciem porozumienia, które zaktualizowało ramy współpracy międzynarodowej między Polską i Wietnamem w dziedzinie szkolnictwa wyższego, zwiększając limity osobowe dwustronnej wymiany akademickiej. Nowe zapisy umożliwią także odpłatne przyjmowanie studentów z Wietnamu na polskich uczelniach.

Szef resortu nauki podpisał również list intencyjny z władzami Uniwersytetu w Hanoi o możliwości nauczania języka polskiego. Dzięki niemu, w przyszłości w Wietnamie może zostać otwarty pierwszy wydział studiów polskich.

Wsparcie współpracy gospodarczej i naukowej

Polski rząd wspiera zarówno współpracę gospodarczą, jak i naukową z Wietnamem – to jasne przesłanie płynące z Polsko-Wietnamskiego Forum Gospodarczego. Przykładami współpracy są programy kredytowe eksportu, misje gospodarcze czy spotkania z wietnamskimi absolwentami polskich uczelni. Kraje współpracują obecnie w sektorach: stoczniowym, wydobywczym, energetycznym, chemicznym i farmaceutycznym, ale także obronnym, gospodarki morskiej, technologii ochrony środowiska czy rolno-spożywczym.

Dalsza strategia współpracy z Wietnamem zakłada rozszerzanie polskiego eksportu na kraje należące do ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) w zamian za wsparcie dostępu wietnamskiego eksportu do krajów UE – w tym do Polski.

Tagi: Jarosław Gowin, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików